Lip Sverige AB > Vattentätning/System 17

Vattentätning/System 17

Monteringsanvisning av tätskikt VS 30 system 17 med VS 20 Ångspärr för vägg och golv från LIP Sverige.


LIP BYGNINGSARTIKLER A/S är ett 100 % helägt danskt företag som sedan starten 1967 har producerat kvalitetsprodukter till konkurrensmässiga priser.

Produktprogrammet var till att börja med kakelfix och fogmassor, efterhand utvidgades produktlinjen med golvspackelmassor, vattentätning, silikon, epoxy, spackelmassor, fästmassa m.m. Alla våra produkter kontrolleras kontinuerligt såväl internt som externt för att möta olika länders krav och bestämmelser. Därför kan vi leva upp till vår slogan:
LIP - när man bygger på kvalitet !

Läs mer om Vattentätning/System 17 på företagets hemsida

Lip Sverige AB

LIP Sverige är tillverkare av tätskikt för badrum och våtrum, våtrumsskivor, våtrumsfolie, utomhusspackel, värmekabel, kakelfix, spackel, fästmassa mm.

LIP BYGNINGSARTIKLER A/S- är ett 100 % helägt danskt företag som sedan starten 1967 har producerat kvalitetsprodukter till konkurrensmässiga priser.

Produktprogrammet var till att börjamed kakelfix och fogmassor, efterhand utvidgades produktlinjen med golvspackelmassor, vattentätning, silicone, epoxy, spackelmassor, fästmassa m.m. Alla produkter kontrolleras kontinuerligt såväl internt som externt för att möta olika länders krav och bestämmelser. Därför kan företaget leva upp till sin slogan:
LIP - när man bygger på kvalitet !

LIP BYGNINGSARTIKLER A/S är idag en internationellt orienterad verksamhet med återförsäljare och dotterbolag samt egenproduktion i Egypten.