Veg Tech AB > Växter för markmiljöer

Växter för markmiljöer

Veg Tech är leverantör av växter för markmiljöer. Vår idé är att med enkla system och växter få det grönt, tätt och vackert direkt.

    Exempel på användning
  • Öka mångfalden
  • Återskapa ytor
  • Specialdesigna ytor
  • Låt naturen flytta in till staden
  • Binda slänter och sanddynor
  • Förbättra miljöer för insekter och fjärilar
  • Vackrare miljöer

Läs mer om Växter för markmiljöer på företagets hemsida

Veg Tech AB
Hemsida: www.VegTech.se

Veg Tech AB

Veg Tech AB har försäljning av produkter och systemlösningar för takvegetation, fasadvegetation, gröna innergårdar, erosionsskydd och vattenrening mm. Vi har ett brett sortiment med allt från plantor och fröer till prefabricerade vegetationsmattor.

I över 20 år har vi byggt takvegetation på en mängd olika objekt i hela Norden. Vi producerar färdiga växtmattor av svenskt material på egna odlingar i Småland. Veg Techs takvegetation byggs alltid med säkra system som är välbeprövade ur byggnadsteknisk synvinkel.

Vi erbjuder även kompletta systemlösningar för ett grönare byggande, som exempelvis gröna gårdar och fasadvegetation. Vi har även ett mycket brett sortiment med allt från plantor och fröer till prefabricerade vegetationsmattor.