Veg Tech AB > Växter för markmiljöer

Växter för markmiljöer

Veg Tech är leverantör av växter för markmiljöer. Vår idé är att med enkla system och växter få det grönt, tätt och vackert direkt.

    Exempel på användning
  • Öka mångfalden
  • Återskapa ytor
  • Specialdesigna ytor
  • Låt naturen flytta in till staden
  • Binda slänter och sanddynor
  • Förbättra miljöer för insekter och fjärilar
  • Vackrare miljöer

Läs mer om Växter för markmiljöer på företagets hemsida

Veg Tech AB
Hemsida: www.VegTech.se

Veg Tech AB

I över 30 år har vi på Veg Tech odlat och utvecklat olika system för att skapa gröna miljöer i hela Norden.

Vi har ett brett sortiment med allt från plantor och fröer till prefabricerade vegetationsmattor. Veg Tech erbjuder även kompletta systemlösningar för tak- och fasadvegetation, gröna innergårdar, erosionsskydd och vattenrening. Vårt växtmaterial har svensk proveniens. Den största delen av produktionen sker i egna odlingar i Småland. Vi samarbetar också med ett antal externa leverantörer som förser oss med högklassiga produkter.