Veg Tech AB > Växter för vattenmiljöer

Växter för vattenmiljöer

Veg Tech är leverantör av växter för vattenmiljöer. Veg Tech har en stor mängd produkter för användning i olika vattenmiljöer.

Vi har allt från prefabricerade växtmattor till plantor exempelvis: strandmattor, strandrullar, örtpluggplantor, maxipluggplantor, flytande våtmark mm.

Våra produkter används även i tuffa vattenmiljöer som t ex erosionsskydd men också i prydnadsdammar. Vi hjälper dig med växtval och vägledning vid utformningen av exempelvis dagvattendammar, översilningsytor, erosionsskydd, baddammar och prydnadsdammar.

Läs mer om Växter för vattenmiljöer på företagets hemsida

Veg Tech AB
Hemsida: www.VegTech.se

Veg Tech AB

I över 30 år har vi på Veg Tech odlat och utvecklat olika system för att skapa gröna miljöer i hela Norden.

Vi har ett brett sortiment med allt från plantor och fröer till prefabricerade vegetationsmattor. Veg Tech erbjuder även kompletta systemlösningar för tak- och fasadvegetation, gröna innergårdar, erosionsskydd och vattenrening. Vårt växtmaterial har svensk proveniens. Den största delen av produktionen sker i egna odlingar i Småland. Vi samarbetar också med ett antal externa leverantörer som förser oss med högklassiga produkter.