Veg Tech AB > Växter för vattenmiljöer

Växter för vattenmiljöer

Veg Tech är leverantör av växter för vattenmiljöer. Veg Tech har en stor mängd produkter för användning i olika vattenmiljöer.

Vi har allt från prefabricerade växtmattor till plantor exempelvis: strandmattor, strandrullar, örtpluggplantor, maxipluggplantor, flytande våtmark mm.

Våra produkter används även i tuffa vattenmiljöer som t ex erosionsskydd men också i prydnadsdammar. Vi hjälper dig med växtval och vägledning vid utformningen av exempelvis dagvattendammar, översilningsytor, erosionsskydd, baddammar och prydnadsdammar.

Läs mer om Växter för vattenmiljöer på företagets hemsida

Veg Tech AB
Hemsida: www.VegTech.se

Veg Tech AB

Veg Tech AB har försäljning av produkter och systemlösningar för takvegetation, fasadvegetation, gröna innergårdar, erosionsskydd och vattenrening mm. Vi har ett brett sortiment med allt från plantor och fröer till prefabricerade vegetationsmattor.

I över 20 år har vi byggt takvegetation på en mängd olika objekt i hela Norden. Vi producerar färdiga växtmattor av svenskt material på egna odlingar i Småland. Veg Techs takvegetation byggs alltid med säkra system som är välbeprövade ur byggnadsteknisk synvinkel.

Vi erbjuder även kompletta systemlösningar för ett grönare byggande, som exempelvis gröna gårdar och fasadvegetation. Vi har även ett mycket brett sortiment med allt från plantor och fröer till prefabricerade vegetationsmattor.