Veg Tech AB > Växtskärmar

Växtskärmar

Veg Tech är leverantör av växtskärmar. Med växtskärmar får du en direkt en tät och grön avskärmning från första dagen.

Våra växtskärmar används exempelvis för att skapa en vacker tomtavgränsning eller för att göra spännande rumsbildningar. Genom att klä fasaderna med växtskärmar får man inte bara ett långsiktigt och miljövänligt klotterskydd utan också en grönare och mer tilltalande miljö. Bladverket i växtskärmarna minskar reflektionerna av oönskat ljud och ger en effektiv bullerdämpning exempelvis utmed vägar och järnvägar samt i trånga stadsrum.

Läs mer om Växtskärmar på företagets hemsida

Veg Tech AB
Hemsida: www.VegTech.se

Veg Tech AB

I över 30 år har vi på Veg Tech odlat och utvecklat olika system för att skapa gröna miljöer i hela Norden.

Vi har ett brett sortiment med allt från plantor och fröer till prefabricerade vegetationsmattor. Veg Tech erbjuder även kompletta systemlösningar för tak- och fasadvegetation, gröna innergårdar, erosionsskydd och vattenrening. Vårt växtmaterial har svensk proveniens. Den största delen av produktionen sker i egna odlingar i Småland. Vi samarbetar också med ett antal externa leverantörer som förser oss med högklassiga produkter.