Veg Tech AB > Växtskärmar

Växtskärmar

Veg Tech är leverantör av växtskärmar. Med växtskärmar får du en direkt en tät och grön avskärmning från första dagen.

Våra växtskärmar används exempelvis för att skapa en vacker tomtavgränsning eller för att göra spännande rumsbildningar. Genom att klä fasaderna med växtskärmar får man inte bara ett långsiktigt och miljövänligt klotterskydd utan också en grönare och mer tilltalande miljö. Bladverket i växtskärmarna minskar reflektionerna av oönskat ljud och ger en effektiv bullerdämpning exempelvis utmed vägar och järnvägar samt i trånga stadsrum.

Läs mer om Växtskärmar på företagets hemsida

Veg Tech AB
Hemsida: www.VegTech.se

Veg Tech AB

Veg Tech AB har försäljning av produkter och systemlösningar för takvegetation, fasadvegetation, gröna innergårdar, erosionsskydd och vattenrening mm. Vi har ett brett sortiment med allt från plantor och fröer till prefabricerade vegetationsmattor.

I över 20 år har vi byggt takvegetation på en mängd olika objekt i hela Norden. Vi producerar färdiga växtmattor av svenskt material på egna odlingar i Småland. Veg Techs takvegetation byggs alltid med säkra system som är välbeprövade ur byggnadsteknisk synvinkel.

Vi erbjuder även kompletta systemlösningar för ett grönare byggande, som exempelvis gröna gårdar och fasadvegetation. Vi har även ett mycket brett sortiment med allt från plantor och fröer till prefabricerade vegetationsmattor.