AB Åke Huss > Ventilation

Ventilation

AB Åke Huss i Uppsala utför underhållsrengöring av ventilationssystem och obligatorisk ventilationskontroll (OVK).


Vi spenderar större delen av tiden inomhus. Därför är det viktigt att ventilationen fungerar optimalt. Det är också viktigt att hålla luftfuktigheten nere. En för hög luftfuktighet gör att kvalstren frodas och det finns även risk för mögelsvampar och bakterier.

Läs mer om Ventilation på företagets hemsida

AB Åke Huss
Hemsida: www.akehuss.se

AB Åke Huss

AB Åke Huss i Arlandastad utför sotning, OVK besiktning, rengöring och besiktning av skorstenar, eldstäder och ventilationssystem, brandskyddskontroll, provtryckning, täthetsprovning, ventilationsrengöring i Stockholm med omnejd.

Från våra två kontor Arlandastad och Uppsala ombesörjer vi cirka 40 000 småhushåll med sotning och brandskyddskontroll. Utöver lagstadgad sotning och brandskyddskontroll utför vi ventilationsrengöring, OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) samt olika typer av konsultbesiktningar. Bland våra uppdragsgivare finns såväl den enskilde fastighetsägaren, som de stora bygg-, fastighets- och förvaltningsbolagen.