Skorstensfejarmästaren Ulf Pettersson AB > Ventilationsrengöring Bromma

Ventilationsrengöring Bromma

Skorstensfejarmästaren Ulf Pettersson AB i Bromma utför ventilationsrengöring och kontroll av ventilation i Bromma med omnejd.


I och med borttagande av sotning och kontroll av brandskyddet gällande imkanaler/spisfläktar från bostadshus kommer vi alltså inte rutinmässigt till dig längre. Men vi kan även fortsättningsvis utföra denna rengöring och kontroll. Det finns ett behov och framförallt för att upprätthålla en bra funktion på fläkten och kanalen för bortförande av fukt och andra odörer.

Läs mer om Ventilationsrengöring Bromma på företagets hemsida

Skorstensfejarmästaren Ulf Pettersson AB
Hemsida: www.brommasotarna.com

Skorstensfejarmästaren Ulf Pettersson AB

Skorstensfejarmästaren Ulf Pettersson AB arbetar med OVK-besiktning, ventilationsrengöring, täthetsprovning av ventilationsystem, brandtätning i Stockholm med omnejd.

Skorstensfejarmästaren Ulf Pettersson AB arbetar även med täthetsprovning av byggnader energi, ventilationsåtgärder.