Active Ventilation i Göteborg AB > Ventilationsrengöring Göteborg

Ventilationsrengöring Göteborg

Active Ventilation i Göteborg utför ventilationsrengöring. För optimal ventilation och fria luftvägar bör ventilationssystem med jämna mellanrum rensas.

I flerfamiljshus (bostadsrätter och hyresrätter) är det extra viktigt att man ser över ventilationssystemen för att dokumentera att luftflöden fungerar som de skall. Många bor ju i en hårt utsatt storstadsmiljö.

Läs mer om Ventilationsrengöring Göteborg på företagets hemsida

Active Ventilation i Göteborg AB
Hemsida: www.acvent.se

Active Ventilation i Göteborg AB

Söker ni hjälp med OVK, Obligatorisk ventilationskontroll, ventilationsrengöring, rensning och brandskydd av imkanaler samt injustering och service av ventilation och lufvärmepumpar i Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Lerum, Kungälv, Alingsås och Borås med omnejd?

Kontakta i så fall Active Ventilation i Göteborg AB genom att klicka på någon av länkarna till vänster.

Active Ventilation i Göteborg AB är dessutom systerföretag till Gösab Sotning AB.