Etex Sverige > Vertigo Skiffer

Vertigo Skiffer

Vertigo Skiffer kan användas för småhus, flerbostadshus, nybyggnation och renovering.

Vertigo Skiffer är gjord av fibercement,
och därför finns det inga korrosionsproblem.

Vertigo Skiffer kan användas för
småhus, flerbostadshus, nybyggnation
och renovering.

Vertigo Skiffer är enkel att montera
och levereras i hanteringsvänliga
buntar.

Vertigo Skiffer har ett brett sortiment
av tillbehör, så resultaten blir vackra
och kompletta.

För att underbygga den höga
kvaliteten på Vertigo Skiffer,
utställes ett 15-års garantibevis.

Läs mer om Vertigo Skiffer på företagets hemsida

Etex Sverige
Hemsida: https://etexnordic.se

Etex Sverige

Etex Nordic ingår i Etex-koncernen – ett globalt företag med över 100 år av lokal expertis inom byggmaterialsbranschen.

Etex Nordic består av fyra divisioner - Facade, Building Performance, Roofing og Industry. Vårt viktigaste fokus är alltid våra kunder och vi erbjuder dem ett brett spektrum av prisvärda och hållbara bygglösningar inom fem primära varumärken.
- CEDRAL
- EQUITONE
- Promat
- Siniat
- Promat HPI

Vi erbjuder dig professionell och specialiserad kunskap för att hjälpa dig att välja bland våra överlägsna beklädnads- och byggskivor i fibercement och gips, takmaterial, vårt högeffektiva brandskydd och isolering.