Lgt:S Högtryck AB > Vi tänker på miljön!

Vi tänker på miljön!

Vi är miljöcertifierade och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och 9001. Det pågår ständigt arbeten med att förbättra våra arbetsmetoder, våra val av produkter och våra leverantörer med mera.


Vi vill att våra kunder ska uppfatta oss som ledande i branschen inom miljö- och kvalitetsområdet. Klicka på certifikaten för att läsa mer.

Läs mer om Vi tänker på miljön! på företagets hemsida

Lgt:S Högtryck AB
Hemsida: www.lgt.se

Lgt:S Högtryck AB

LGTs Högtryck i Stockholm utför högtrycksspolning, rensning och rörinspektion av avloppsledningar, stamspolning, sanering, ledningslokalisering, fräsning, istining, slamsugning, avfuktning, mikrotorkning mm.

OBS! Jour dygnet runt!

Vårt mål är att vara det ledande serviceföretaget inom vår bransch. Vi når det målet genom att ha de mest kompetenta och engagerade medarbetarna. Självklart räcker inte bara det. Och det är därför vi satsat mycket på att ha ett brett sortiment av olika lösningar inom hela vårt marknadsområde, så vi kan lösa allt från stora till små problem. Vi tror på ett nära och långsiktigt samarbete, eftersom du som kund får ut det mesta och det bästa av oss då.