Upglaze AB > VidaApply

VidaApply

Upglaze AB arbetar med structural glazing och andra typer av inglasningar. VidaApply är grundsystemet för 2-glas structural glazing.

Systemet innefattar dold mekanisk infästning i isolerglasets kanter.

Systemet möjliggör tvåsidig infästning där övriga sidor är fria från bakomvarande stomme.

UpGlaze har specialicerat sig på structural glazing och är ett av Sveriges mest progressiva glasentreprenadföretag inom structural glazing. Inom företaget finns mer än 30 års samlad erfarenhet från glas- och byggbranschen. Vi utför glasentreprenader med våra egna utvecklade flexibla system med fokus på utvändiga fasader och tak samt exklusiva enkelglaskonstruktioner.

Läs mer om VidaApply på företagets hemsida

Upglaze AB
Hemsida: www.upglaze.se

Upglaze AB

UpGlaze är ett av Sveriges mest progressiva företag inom glasentreprenad, structural glazing, glasfasader, glastak, enkelglaskonstruktioner, isolerglas system, bultat enkelglas system , inglasning och glaskonstruktioner, samt isolerglas system entreprenad, självbärande aluminiumprofil. Inom företaget finns mer än 30 års samlad erfarenhet från glas- och byggbranschen. Vi utför glasentreprenader med våra egna utvecklade flexibla system med fokus på utvändiga fasader och tak samt exklusiva enkelglaskonstruktioner.

Vi utför huvudsakligen entreprenader med våra egna system. Vi åtar oss gärna totalentreprenader där även bakomvarande stomme ingår.

Vi projekterar och styr hela genomförandeprocessen, detta således till ett effektivt och prisvärt entreprenadutförande.