Upglaze AB > VidaPoint

VidaPoint

Upglaze AB arbetar med structural glazing och andra typer av inglasningar. VidaPoint är ett bultat glassystem med fästen för structural glazing.

Systemet grundas på att man i en isolerglasruta bultar fast innerglaset med ett ledat bultfäste vilket minskar påkänning på glaset och därigenom kan man använda betydligt tunnare glas jämfört med fast infästning i glaset.

UpGlaze är ett av Sveriges mest progressiva glasentreprenadföretag inom structural glazing. Inom företaget finns mer än 30 års samlad erfarenhet från glas- och byggbranschen. Vi utför glasentreprenader med våra egna utvecklade flexibla system med fokus på utvändiga fasader och tak samt exklusiva enkelglaskonstruktioner.

Läs mer om VidaPoint på företagets hemsida

Upglaze AB
Hemsida: www.upglaze.se

Upglaze AB

UpGlaze är ett av Sveriges mest progressiva företag inom glasentreprenad, structural glazing, glasfasader, glastak, enkelglaskonstruktioner, isolerglas system, bultat enkelglas system , inglasning och glaskonstruktioner, samt isolerglas system entreprenad, självbärande aluminiumprofil. Inom företaget finns mer än 30 års samlad erfarenhet från glas- och byggbranschen. Vi utför glasentreprenader med våra egna utvecklade flexibla system med fokus på utvändiga fasader och tak samt exklusiva enkelglaskonstruktioner.

Vi utför huvudsakligen entreprenader med våra egna system. Vi åtar oss gärna totalentreprenader där även bakomvarande stomme ingår.

Vi projekterar och styr hela genomförandeprocessen, detta således till ett effektivt och prisvärt entreprenadutförande.