ASSA ABLOY Entrance Systems Sweden AB > Vikportar

Vikportar

Crawford är tillverkare av bla vikportar.


Crawfords vikportar är välisolerade, täta och robusta. De minimerar det takutrymme som krävs inne i byggnaden. Hela öppnings-processen är synlig, vilket ger en säker passage. Det finns få rörliga delar, vilket ger hög tillförlitlighet.

Crawfords vikportar inkluderar modeller för användning inom normal industrimiljö såväl som i speciella applikationer. Vikportar kan monteras både inåt- och utåtgående.

Läs mer om Vikportar på företagets hemsida

ASSA ABLOY Entrance Systems Sweden AB
Hemsida: www.assaabloyentrance.se

ASSA ABLOY Entrance Systems Sweden AB

ASSA ABLOY Entrance Systems är världens mest mångsidiga leverantör av automatiska entrélösningar för byggnaders framsida, baksida och insida. Med ett heltäckande synsätt på flödet av människor, varor och fordon skapar vi säkra, praktiska, trygga och tillförlitliga automatiska entrélösningar – med bästa möjliga balans mellan energibesparing, kostnad, kvalitet och livstidsprestanda. ASSA ABLOY Entrance Systems är en av fem divisioner inom ASSA ABLOY, världsledande inom lås- och dörrlösningar.