RS Driftteknik AB > VVS-arbeten

VVS-arbeten

RS Driftteknik AB utför VVS-arbeten i Örebro och Stockholm. Stambyten, värmepumpsinstallationer, rörarbeten, byte av undercentraler och värmepannor.

Vi utför alla förekommande VVS-arbeten såsom stambyten, rörarbeten inom nyproduktion och renovering, värmepumpsinstallationer, utbyte av undercentraler och värmepannor samt rörinstallationer och service.

Läs mer om VVS-arbeten på företagets hemsida

RS Driftteknik AB
Hemsida: www.rsdriftteknik.se

RS Driftteknik AB

RS Driftteknik AB i Örebro och Stockholm utför ventilationsarbeten som ventilationskontroll, injustering av värmesystem, injustering av ventilation, projektledning, ovk, ovk-besiktning, ventilationsarbeten, byte av radiatorventiler, radonsanering med mera.
Vi på RS Driftteknik har ett par saker gemensamt: Vi är bra på att lyssna. Vi vill göra vårt absolut bästa för dig, vare sig du är fastighetsägare, -förvaltare eller hyresgäst. Och vi trivs med varandra.
Alla våra medarbetare har breda baskunskaper. Här hittar du t ex: Diplomerade energivägledare, ventilationsinjusterare, personer med riksbehörighet för OVK, VVS-ingenjörer, specialister på injustering av värme och ventilation liksom serviceinriktade montörer.