Kadesjös Ingenjörsbyrå AB > VVS-konsult Västerås

VVS-konsult Västerås

Kadesjös Ingenjörsbyrå i Västerås är VVS-konsult och utför projektering, projektledning och administration av VVS-installationer.

Sedan mitten av 1940-talet har projektering av VVS-installationer varit en av hörnstenarna i Kadesjös verksamhet. Under åren har vi varit involverade i de mest varierande uppdrag – allt från bostäder och kontor till skolor, sjukhus och värmekraftverk.

Utöver konventionella rör- och luftbehandlingsinstallationer, projekterar vi även anläggningar av något mer ovanligt slag, som t ex installationer för ånga, fjärrkyla, medicinska gaser eller kontaminerad luft.

Kontakta Kadesjös Ingenjörsbyrå i Västerås eller besök hemsidan via länken nedan för mer information näs ni söker en VVS-konsult i Västerås eller behöver hjälp med projektering av VVS-installationer, installationer för ånga, fjärrkyla, medicinska gaser eller kontaminerad luft med mera.

Läs mer om VVS-konsult Västerås på företagets hemsida

Kadesjös Ingenjörsbyrå AB
Hemsida: www.kadesjos.se

Kadesjös Ingenjörsbyrå AB

Sedan starten 1945 är Kadesjös ett heltäckande konsultföretag inom bygg- och VVS-projektering som skaffat sig en marknadsledande roll i Mälardalen.
Vi har den kompetens som krävs för att vara med i alla delar av ett byggprojekt, från budgetering, förprojektering, projektering, upphandling och byggledning, till slutlig kontroll och besiktning. När så behövs utnyttjar vi vårt omfattande nätverk av samarbetspartners.
Vi lägger stor vikt vid att sätta oss in i kundens situation för att därefter kunna anpassa lösningarna på ett optimalt sätt. Våra projektgrupper är flexibla och anpassas helt efter uppdragen.
Vi tar gärna ett totalansvar i projekten, men arbetar även som en del i beställarens egen organisation.
Uppdragen varierar i storlek, från bostäder och kontor till komplicerade processbyggnader – både i Sverige och utomlands.