OB Wiik AB > WiikHallen

WiikHallen

OB Wiik AB är tillverkare av lagerhallar. WiikHallen är flexibla lagerhallar till låg kostnad från OB Wiik AB som ger kreativiteten fritt spelrum.

Du kan fritt välja storlek, färg, inredning och utrustning. Med vårt omfattande produkt och tjänsteutbud täcker vi en stor mängd behov – långt utöver den lagerhall som många förknippar med WiikHallen. Avfuktat torrlager, verkstadshall, varuhotell, bilhall, flyghangar och produktionslager är bara några exempel på vad du hittar i våra konstruktioner av stål och tekniska textiler.

Vår ambition är att skapa utrymme för nya användningsområden. Tiden vi lever i, med krav på förändring, flexibilitet och nyskapande gynnar vår teknologi. O. B. Wiik upplever mer och mer att WiikHallen blir ett allt bättre alternativ gentemot traditionell byggnad.

Kontinuerlig forskning och produktutveckling genom flera år, har idag gett oss positionen som en av de ledande leverantörerna av plasthallar i Europa.

WiikHallen är såld och monterad i mer än 50 länder.

I Norden har vi ett stort distributionsnätverk och i Europa samarbetar vi med flera stora aktörer.

Läs mer om WiikHallen på företagets hemsida

OB Wiik AB
Hemsida: www.obwiik.se

OB Wiik AB

O.B.Wiik etablerades 1912 och är tillverkare och producent av bl a lagerhallar, presenningar, maskinhallar, väderskydd och arbetstält.
Oavsett vilken produkt du väljer från OB Wiik, står våra serviceorienterade medarbetare till förfogande för dig. För våra kundrådgivare är förfrågningar om skräddarsydda lösningar vanligare än standardlösningar.
Vi ställer gärna upp och förändrar utrustning i takt med skiftande behov, och för att säkra en lång och produktiv livstid.

Hallar, Plasthallar, Evenemang, Evenemangstält, Evenemangsprodukter, Quick-Up Tält, Topptält, Stativtält, Mässtält, Utställningstält, Scener, Läktare, Begagnade tält, Containernät, Taksäkringsnät, Båthus, PVC-presenningar, Lättviktspresenningar, Ställningsnät, Fasadduk.