Golvbolaget i Arlöv AB > World Trade Center Malmö

World Trade Center Malmö

Golvbolaget i Arlöv AB
Hemsida:

Golvbolaget i Arlöv AB

Golvbolaget i Arlöv AB är ett företag i Skåne som tillhandahåller golventreprenader, såsom läggning, slipning av golv, golvrenovering mm, och plattsättningsentreprenader till privatkunder, byggföretag, offentlig verksamhet samt till fastighetsförvaltande företag. Med över 25 år i branschen har vi byggt upp en bred kompetens och stor kapacitet och vi åtar oss små som stora uppdrag.

Företaget har som sin strävan att i möjligaste mån utföra sina tjänster på ett sådant sätt att vi av våra kunder uppfattas som ett ledande företag. Föra att uppnå denna målsättning krävs bl.a. att miljöfrågorna tas på allvar av företaget. Med hjälp av miljöarbetet skall vi nå nya affärsmöjligheter och utveckla verksamheten.

Vi som arbetar på Golvbolaget AB skall alltid arbeta med material där leverantören systematiskt kan redovisa miljödeklarationer för produkterna som tillhandahålles.

Olika material kan vara mer eller mindre belastade för miljö och människor och där vi har kunskap om skonsammare alternativ skall dessa användas och kunden informeras om detta.