Induf AB > Yttertak

Yttertak

Dac Hydro, Noxyde och Power Coat. Taksystem från Induf AB

Elastiska, vattendispergerade akrylhartsbaserade taksystem för renovering och dekoration av t ex betong eller lertegel (Dac-Hydro-D) eller som skydd mot solvärme (Dac-Hydro-Alu) på olika material.

  • 400% elasticitet
  • Diffusionsöppna
  • Ljusreflekterande (Alu)

Läs mer om Yttertak på företagets hemsida

Induf AB
Hemsida: www.induf.se

Induf AB

Induf AB är leverantör av bl.a. korrosionsskydd, rostskyddsfärger, plåttaksfärger, fasadfärger, målningsunderhåll, mm.

Induf AB har sedan 1987 verkat som importör av RUST-OLEUM MATHYS™ färgprodukter för dagligt såväl planerat professionellt målningsunderhåll. Vi vänder oss till kvalitetsmedvetna entreprenörer och slutanvändare inom landets industri, förvaltare av fastigheter, kommunala och offentliga anläggningar.

Etslösning, svamptvätt, mögeltvätt, alkalisktavfettningsmedel, mögelskydd, fasadskydd, yttertaksfärger, väggfärger, innerväggsfärg, innertaksfärg, golvfärger, golvskydd, utomhusfärger, lagningsfärg, lagning.