Nyheter, produktnytt, företagsnytt

Klassisk fasadarmatur i gjutjärn hos Kulturbelysning

Kulturbelysnings väggbelysning med 4...

Läs mer

Ocab åtgärdar skador, fukt och farliga ämnen för en frisk miljö

Ocab är ett rikstäckande sanerings-...

Läs mer

Industrinät erbjuder sidoskyddsnät för byggställningar

Industrinät's sidoskyddsnät för...

Läs mer

Lekplatsutrustning UniPlay från HAGS Aneby

HAGS Aneby är leverantör av...

Läs mer

Nyheter från företag och organisationer

Vi lanserar nu Protan SE-B Titanium + som används som tätskikt på extensiva, gröna tak, men kan också användas till exponerade takytor under samma...

Enligt ett brandtekniskt utlåtande för PIR-isoleringen Therma uppfyller materialet funktionskraven för utökad brandklassning. Rapporten visar...

Från och med 27 mars 2019 är de ETT

ETT och samma bolag. För dig - ETT breddat erbjudande på såväl djupet som på bredden. Två av landets...

I projektet ”Skeppsholmen kajer etapp 2” arbetar Stockholms Vattenentreprenad AB (SVENTAB), ett företag i Marcon gruppen, för Statens...

Nu presenterar vi fyra nya härliga naturkulörer till vår produktlinje av fasadsiffror och bokstäver i fiberarmerad betong! Välkommen till...

I samband med ombyggnad av busstation och parkering ska jag köpa in elinstallation utomhus. El...

I samband med nybyggnad av trygghetsbostäder samt flerbostadshus ska jag köpa in målning invä...

I samband med nybyggnad av trygghetsbostäder samt flerbostadshus kommer jag att köpa in plattsä...

I samband med ombyggnad av busstation och parkering behöver jag köpa in betongarbeten bestående...

I samband med ombyggnad av busstation och parkering ska jag köpa in ett skärmtak i glas inkl....

I samband med ombyggnad av busstation och parkering ska jag köpa in en handikapphiss.

...

Vi ska köpa in ca 6 st. skjut/snabbrullportar till en nybyggnation av en livsmedelslokal som är...

Vi ska köpa in ca 10 st. innerdörrar till en nybyggnation av livsmedelslokal som är beläget i...

Vi behöver köpa in ett antal brandgardiner till en nybyggnation av en industri, lager och...

Vi ska bygga en Industrihall, samt lager och kontor ca 2 000 m² som är beläget i Malmö...

Vi bygger ett industrihus, med tillhörande lager och verkstad i Malmö Kommun.
Ytan är...

I regeringens vårändringsbudget införs investeringsstödet för hyresrätter igen. Stödet försvann...

Boverket fick i juni 2018 uppdrag att ta fram förslag på åtgärder som kan underlä...

Ett regeringsförslag innebär att både köpare och säljare kan få upp till 2 års fängelsestraff fö...

Enligt Fair Play Bygg som sedan 2016 drivs och finansieras av Stockholms Byggmästareförening och...

I vissa fall har markpriserna vid byggande av bostadsrätter fallit till hälften mellan 2016 och...

Nya siffror från Sverige Bygger visar att nya projekt minskat med 32% de senaste 12 månaderna jä...

De senaste fem åren har en del positivt hänt. För första gången anser majoriteten av de...

Nubyggare kallas det samarbete som skall främja rekrytering av nyanlända och personer som saknar...

3D Hyrliftar ställer ut på Bygg Göteborg med sin nya 3D Truck
Monter. N:...

Utställare på Bygg Göteborg 2019

 Monter B:02

 Weland...

Vid planering av bebyggelse är det viktigt att ta hänsyn till risker för bland annat ras, skred...

Medel till våtmarker mot vattenbrist

Regeringen vill öka landskapets förmåga att hålla kvar vatten och tar därför höjd för detta i vå...

Klart för dubbelspår på Västkustbanan

Trafikverket har fastställt järnvägsplanen för utbyggnaden av dubbelspår mellan Ängelholm och...

Högre livskvalité med bullerdämpande asfalt

Det är forskare vid Arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset i Örebro som nu i en...

Ökade polisresurser för att utreda dieselstölder

Det är Polisens arbetsgrupp "Brottssamordningen" som betraktar dieselstölderna på ett...

Effektivare grustransporter med appen Fleaty

När beställaren vi ha material levererat, hittar appen närmaste depå och transportör. Än så lä...

Ny grön betong från Skanska

Med minimal andel cement, ger Skanskas gröna betong 50% lägre klimatpåverkan vid produktion. Med...

Skanska och NCC dömda till böter för finsk asfaltskartell

Mellan 1994 och 2002 delade 7 bolag upp marknaden mellan sig. Det faktum att Skanska och NCC fö...

Farligt lösgrus nu i mars

För att undvika olyckor, kan kommunerna ta bort lösgruset snabbare, hävdar försäkriongsbolaget...

Slussen-berget utvinns med specialmetoder

För att undvika störande vibrationer när tunneln under Slussen byggs, krävs speciella metoder. N...

Slussen-berget kräver specialmetoder

För att undvika störande vibrationer när tunneln under Slussen byggs, krävs speciella metoder. N...

Uddevalla utreder följder av invallning

Kommunen har nu beslutat att bygga skyddsvallar mot de ständigt återkommande översvämningar...

Golvmarknaden backar

Efter de senaste årens starka ökning har nu trenden vänt. Under 2018 var tillväxten endast 2%...

Stockholm går om Malmö i rankning om bästa arkitekturstad

Malmö har de senaste åtta åren haft en ohotad förstaplats i arkitekternas rankning om...

”Strukturella hinder för utländska byggbolag”

En rapport från Sabo har studerat i vilken mån utländska byggbolag kan konkurrera på den svenska...

Högkonjunkturen för bygg är över

Enligt en prognos från Sveriges Byggindustrier (BI), kommer antalet påbörjade bostäder nästa år...

Miljöpartiet vill ha allmännyttiga kalkylmetoder för byggande

Mellan år 2000 och 2017 ökade byggkostnaderna för bostäder i offentliga bolag, med 85­...

Målarfärg har ökat mest i pris

Att bygga flerfamiljhus har blivit 3,6% dyrare det senaste året. Transporter och el har ökat...

Höga böter för fallolycka

Ett fall på 5 meter som resulterade i skador på rygg och nacke för en arbetare, ger byggfö...

Veidekke bygger hyresrätter utan parkeringsplatser

När 70 hyresrätter byggs åt Laterre och Rikshem, görs det med den första detaljplanen som har p-...

Stockholmsprojekt för 111 miljarder euro

Enligt en rapport från Invest Stockholm, skall det fram till 2040, investeras 111 miljarder euro...

Pensionärer lurade av falsk takläggare

Åtminstone 8 personer gav den falske takläggaren pengar för jobb han inte utförde. Mannen ringde...

Serneke saknar kvinnor i koncernledningen

De 10 största byggföretagen har i snitt 45% kvinnor i styrelsen och 29% i ledningsgrupperna....

Enligt Installatörföretagens konjunkturrapport gick det under 2018 bäst för tele, data, säkerhet...

Det är analysföretaget Industrifakta som intervjuat ett 40-tal medlemmar i Svenska kyl och vä...

Nya rör kan produceras av rör från byggavfall, det har visats inom projektet REPIPE....

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att komplettera utredningen om konsekvenser av...

Efter ett anonymt tips gjorde Vattenfall en kontrollmätning. Det var en man i Eskilstuna som...

Det Borlängeföretag som kontaktat villaägare för att filma och spola servisledningar, har i må...

Elproduktionen från vindkraft väntas öka mycket fram till 2021. Däremot minskar den totala...

Nu finns det information på Energimyndighetens solelportal som riktar sig till dig som är ägare...

På vvsforum.se, kan man läsa att GVK, BKR och Säker Vatten nu startat samordningsarbetet för att...

Företaget i fråga kallar sig för kabelförläggare men de verkar utföra elinstallation. Bakrunden...

PÅ Cirkulation.se kan man läsa att Livsmedelsverkat har tagit fram en handbok "Handbok för...