400 bostäder parkeras på däck

Nytt kvarter med 400 lägenheter uppförs ovanpå parkeringsdäcket vid Solna centrum.
Samtidigt ger projektet ett bidrag till stadens medfinansiering av ny tunnelbana genom Solna.

Tillskottet innebär inte bara 400 nya bostäder utan även LSS-bostäder och lokaler i bottenvåningen mot Solnavägen – till exempel butiker, service, restauranger och caféer. Byggnadsnämnden godkände detaljplanen den 13 maj 2020.

– De nya kvarteren med 400 nya bostäder ger Solna centrum en tydligare stadskärna. Projektet bidrar samtidigt till Solnavägens förvandling från trafikled till en tät och levande stadsgata, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Genom principöverenskommelsen med Westfield Unibail Rodamco och Besqab ger projektet även ett bidrag till stadens medfinansiering av tunnelbanans utbyggnad genom Solna. 

Illustration: BAU

  

Källa: http://www.byggbasen.com/latestNews

Annonser