Beijer levererar byggmaterial fossilfritt

Beijer Byggmaterial kör från den 1 juli 2020 alla kontrakterade leveransbilar på fossilfria bränslen i Stockholmsområdet. - Tillsammans med våra kunder kommer vi nu närmre en mer klimatsmart byggbransch, säger Henrik Ehrengren, logistikdirektör på Beijer Byggmaterial. Varje år gör Beijer Byggmaterial 200 000 leveranser från sina lager och kör 200 000 mil i Stockholm och omnejd. - Självklart är det viktigt för oss att hantera våra leveranser på ett ännu mer hållbart sätt. Det här hjälper också våra kunder i deras miljöarbete och tillsammans kommer vi nu närmre en mer klimatsmart byggbransch, säger Henrik Ehrengren logistikdirektör på Beijer Byggmaterial. Stockholmsområdet är den mest expansiva regionen i Norden med många stora aktörer som har krav och vilja att få ner sina klimatavtryck. Beijer Byggmaterial har fyra distributionscentraler i Stockholm, med totalt 45 kontrakterade leveransbilar som varje dag förser företag och privatpersoner med byggmaterial. Drivmedlet på dessa bilar ställs nu om från diesel till fossilfria alternativ som till största del består av HVO100, ett förnybart växtbaserat bränsle. För de bilar som plockas in extra sker en klimatkompensation. - Beijer jobbar mot målet att på sikt bli helt klimatneutrala. Logistik och transport är ett område som påverkar mycket och där det redan gjorts stora åtgärder, säger Alexandra Rosenqvist, miljö- och hållbarhetschef på Beijer Byggmaterial. Bland annat uppges Beijers leveranscentraler i Stockholmsområdet vara strategiskt placerade för att spara tid för kunderna och få ner antalet körda mil. Beijer har också infört ett system för att öka sin optimering av de slingor som körs, bilarna har optimerats, el-kranar har installerats och nu erbjuds även frakt för retur av avfall.

  

Källa: http://www.byggbasen.com/ftg/beijer_byggmaterial_ab/32163.html

Annonser