Comeback för Individuell mätning och debitering, IMD

Regeringen föreslår nu att IMD endast skall gälla för byggnader med relativt hög energiförbrukning. Kraven skall gälla byggnader med primärenergital över 200 kWh/kvm och år, förutom i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten där siffran för flerbostadshus är 180 kWh/kvm och år. Regeringen går härigenom emot Boverket som utrett IMD och förkastat det som ej kostnadseffektivt. Även fastighetsbranschen har motsatt sig IMD.

 

Fler nyheter inom installation finns här

2019-06-26

Annonser