Forsen stöttar Castellums projektledning när de bygger åt Domstolsverket i Malmö

Castellum uppför Norra Europas största domstolsbyggnad i Nyhamnen i Malmö. Huset består av 13 våningar och fastigheten omfattar sammanlagt cirka 34 000 kvm. Forsen stöttar projektledningen med resurser.

– Vi har varit involverade sedan hösten 2018 först genom systemhandlingsskede och nu representerar vi Castellum på plats. Det är verkligen ett prestigeprojekt och vi är glada och stolta över att ha fått förtroendet att hjälpa till med olika roller inom projektledningen, säger Emma Wetterstrand, affärsenhetschef Forsen, Malmö.

Tingsrätt, förvaltningsrätt samt hyres- och arrendenämnden kommer att husera på cirka 23 000 kvm fördelat på 10 plan. Entré- och nästföljande två plan är öppna för allmänheten. Till detta byggs fyrtio förhandlingssalar, gemensamma ytor med lunchrum, gym och kansli och kontor. De tre översta planen i två av tornen kommer att erbjudas till andra hyresgäster.

Mikael Torstensson, projektutvecklare och central resurs på Castellum, har sin hemvist i Sundsvall.

– Jag behöver ha pålitliga ögon på plats. Någon som kan sköta projektet på daglig basis. Jag har jobbat väl med Forsen tidigare och just Emmas profil passade utmärkt för det här projektet.

Domstolsbyggnaden är ett av Castellums största byggprojekt genom tiderna och nu pågår arbetet med detaljprojektering parallellt med att grundläggning och byggnation av källaren inleds. Investeringen beräknas uppgå till ca 1,2 miljarder kronor och beräknad inflyttning är första kvartalet 2023.

Fokus ligger på säkerhet och logistik samt hållbarhet. Castellums höga ambitioner för miljöklassning speglas även i detta projekt och fastigheten ska certifieras enligt Miljöbyggnad Guld. 
 

Arkitekt är Henning Larsen Arkitekter och byggarkitekt BSK.
Illustration: Henning Larsen Arkitekter för Castellum 

  

Källa: http://www.byggbasen.com/ftg/forsen_ab/29903.html

Annonser