• Bekaert
  • Skicka din förfrågan direkt till Bekaert genom att klicka på e-post eller "Öppna formulär" längs ned på sidan.

Bekaert

Bekaert Svenska AB är leverantör med försäljning av ståltråd, industritråd, fjädertråd, olika typer av armering och bergsäkringsprodukter samt bergförstärkningsprodukter. För byggsidan säljer vi olika typer av armeringsnät, fiberarmering, putsarmering, murverksarmering, gräsarmering, vägarmering, spännarmering, bergnät, gabioner, kabelbult och en rad andra produkter. Vi finns i Göteborg med kontor och lager. Välkommen att ringa oss på Bekaert Svenska AB!

Moderbolaget (www bekaert com) är global marknadsledare inom området dragna trådprodukter och trådapplikationer, dessutom teknologiledande inom företagets kärnkompetenser avancerad tråddragning, avancerade material samt ytbeläggning.
Företagsdata
Företagsnamn: Bekaert
Även kallat: Bekaert Svenska AB
Organisationsnr: 556180-5804
Medlem i / cert. av: Flera org / BVQI (ISO 9001)
Verksamhetsområde: Visa
Sverige
Ekonomisk upplysning: rating.se
Kontor

Göteborg

Huvudkontor
Bekaert Svenska AB: Nordiskt försäljningskontor

Kontaktuppgifter
Postadress: Första Långgatan 28 B
Postnummer: 413 27
Ort: Göteborg
Besöksadress: Första Långgatan 28 B
Telefon: 031-704 16 40
Fax: 031-24 24 92
E-post:
Sökord
Industritråd, Leverantör, Dragna trådprodukter, Fjädertråd, Ståltråd, Bergförstärkningsprodukter, Bergsäkringsprodukter, Trådapplikationer, Dramix, stålfiber, Dramix Duo, Wiremix, Bekaert Steel fiber, Synmix, Duomix, Dramix Booster, Dramix Bulk Doser, Dramix Tanker, Fiber, Fibrer, Fiberarmering, Fibrer för armering av betong, Fiber koncept, Fiberbetonggolv, Fiberprestanda, Limmade fibrer, Fiberflak, Lösa Fibrer, Galvade fibrer, Rostfria fibrer, Metallfiber, Stålfiber, Ståltrådsfibrer, Stålfiberarmering, Plastfibrer, Plastfiber för betong, Syntetfibrer, Syntetfiber för betong, Armering, Armeringsprodukter, Armerad betong, Betongarmering, Sprickarmering, Gruvarmering, Tunnelarmering, Tunnelsegment, Tunnellining, Tunnel reparation, Tunnelrenovering, Tunnelunderhåll, Släntstabilisering, Stödmurar, Stålfiberbetong, Fiberbetong, Fiberarmerad betong, Stålfiberarmerad betong, Stålfiberarmerad sprutbetong, Sprutbetong, Bergrum, Innerlining, SFRC, SFRS, Fiberdoserare, Betonggolv, Verkstadsgolv, Industrigolv, Pågjutning, Lagergolv, Butiksgolv, Fogfritt golv, Sågat golv, Pålat golv, Pålade golv, Busshållplats, Betongbeläggning, Villaplatta, Prefabricerad betong, Betongelement, Fasadelement, Betongrör, Septitank, Sprickkontroll, Kombinationsarmering, Residual böjdraghållfasthet, Armeringslösning, Fiberteknologi, Betongarmering, Fiberarmerad sprutbetong, Fiberlängd, Fiberdiameter, Fiberdosering, Bergförstärkning, Bergskoning, Bergförstärkning, Bergförstärkningsmetod, Bergarmering, Rassäkring, Skredsäkring, Markbetong, Polypropylenfibrer, Mikropolypropylenfibrer, Macrosyntetfiber, Stålarmering, Slitbetong, Brobanebetong, Betongvägar, Hamnytor, Uppställningsytor, Arbetstunnel, Betongreparation, Betongrenovering, Gruvort, Ramp, Nedstigningsort, Gruvschakt, Torrsprutning, Våtsprutning, Dropp schakt, Platsgjuten betong, Utvändiga betongytor, Oarmerad betong, Lagerbyggnad, Distributions center, Lagerhall, Affärslokaler, Butikslokaler, Höglager, Kallager, Logistikbyggnad, Fabrik, Pågjutning på håldäck, Pågjutning på TT-kasetter, Plant golv, Grundläggningsbalkar, Maskinfundament, Underjordsarbete, Avjämning, Självkompakterande fiberbetong, Bevattningskanaler, Kanalelement, Seghet, Rör, Brunnar, Sänkbrunnar, Säkerhetskonstruktion, Slagtålighet, Spjälkningsmotstånd, Genomträngningsmotstånd, Bankvalv, Skyddsvärn, Kärnavfallshantering, Betongvalv, Flygplatsytor, Startbanor, Landningsbanor, Taxibana, Betongplatta, Tillfartsvägar, Hangargolv, Förspänd betong, Spännlinor, Transformatorkabin, Bult och sprutbetong, Bergsäkring, Bergsäkring vid vägar, Bergsäkring vid järnväg, Bergsäkringsnät, Bergsäkringsprodukt, Bergsäkringssystem, Bergförstärkning, Bergförstärkningsprodukt, Bergförstärkningsmetod, Bergnät, Bergarmering, Armering för säkring av bergskärningar, Säkring av bergskärningar, Gabioner, Gabion, Gabionmadrasser, Gabionsäck, Landskapsestetik, Landskapsutformning, Erosionsskydd, Erosionsskyddsåtgärder, Erosionsskyddssystem, Erosionsskyddsprodukt, Erosionssäkring, Skredsäkring, Skredsäkringsprodukt, Skredsäkringssystem, Släntstabilisering, Stödkonstruktioner, Jordarmering, Jordarmeringsmatta, Jordarmeringssystem, Jordarmeringsprodukt, Gräsarmering, Gräsarmeringsprodukt, Gräsarmeringssystem, Nät, Nätförstärkning, Bullervallar, Geoprodukter, Gravitationsmurar, Bottenförstärkning, Dammförstärkning, Bergbranter, Bergarbete, Sexkantsnät, Nätmaska, Nätbredd, Nätlängd, Rassäkring, Asfaltsbeläggningar, Vägarbeten, Beläggningsarbeten, Gatuarbeten, Markarbeten, Rassäkringsskydd, Bergförankring, Tunnelsäkring, Rasskydd, Skyddsnät, Stensättning, Bergbyggnation, Underjordsgruva, Dagbrott, Tunnlar och bergrum,
Skicka förfrågan