• Bergsäker AB
  • Skicka din förfrågan direkt till Bergsäker AB genom att klicka på e-post eller "Öppna formulär" längs ned på sidan.

Bergsäker AB

Trygghet för byggare och kringboende i samband med bygg- och miljöprojekt. Vid alla typer av byggprojekt påverkas den omgivande miljön. Det kan handla om allt ifrån ökad byggtrafik till vibrationer från sprängningar eller störande buller. I värsta fall kan byggets miljöpåverkan orsaka skador, till exempel på hus genom sättningar eller i miljön genom att förorena grundvattnet.
Visa mer
Företagsdata
Företagsnamn: Bergsäker AB
Organisationsnr: 556811-9357
Medlem i / cert. av:
Verksamhetsområde: Visa
Sverige
Ekonomisk upplysning: rating.se
Kontor

Göteborg

Huvudkontor

Kontaktuppgifter
Postadress: Vädursgatan 6
Postnummer: 41250
Ort: Göteborg
Besöksadress: Vädursgatan 6
Telefon: 031-760 12 00
Fax: 031-50 82 32
E-post:
Sökord
Juridik, Ansvarsfrågor, Försäkringsfrågor, Riskanalys, Riskhantering, Riskkontroll, Syneförrättning, Skadeanmälan, Skadeutredning, Skadereglering, Mätning av vibrationer, Mätning av luftstötvåg, Mätning av acceleratio, Mätning av ljud, Mätning av buller, Mätning av markrörelser, Mätning av grundvattennivå, Mätning av portryck, Mätning av temperatur, Mätning av flöde, Mätning av PH, Mätning av konduktivitet, Mätning av turbinditet, Rådgivning vid sprängningar ovan jord, Rådgivning vid sprängningar under jord, Rådgivning vid sprängningar i bergtäkter, Rådgivning vid sprängningar gruvor, Rådgivning vid sprängningar under vatten, Rådgivande konsultation vid komplicerade sprängningar, Laddningsplaner, Tändningsplaner, Drivningsplaner, Bompositioneringsprogram, Sprängjournaler,
Skicka förfrågan