• Grontmij AB
  • Skicka din förfrågan direkt till Grontmij AB genom att klicka på e-post eller "Öppna formulär" längs ned på sidan.

Grontmij AB

Grontmij är tekniska konsulter inom energi, samhällsbyggnad, husbyggnad, projektledning, arkitektur och miljö. Med omkring 9 000 medarbetare är Grontmij Europas tredje största teknikkonsultbolag. Grontmij i Sverige är rikstäckande med cirka 800 konsulter på ett 25-tal orter.

Vi månar om att arbeta gränsöverskridande för att få fram de mest intelligenta och kreativa lösningarna och där vi kan ta ett helhetsansvar och vara med i olika typer av projekt hela vägen.
Visa mer
Företagsdata
Företagsnamn: Grontmij AB
Organisationsnr: 556109-2601
Medlem i / cert. av:
Verksamhetsområde: Visa
Sverige
Ekonomisk upplysning: rating.se
Kontor

Stockholm

Huvudkontor

Kontaktuppgifter
Postadress: Box 47303
Postnummer: 100 74
Ort: Stockholm
Besöksadress: Mejeriv. 1
Telefon: 010-480 00 00
Fax:
E-post:
Sökord
Konsult, Konsulttjänster, Automation, Biobränsle, Biogas, Brand och Risk, Elkraftkomponenter, Elkraftkonstruktion, Elkraftsystem, Elnät, Energieffektivisering, Energigas, Fjärrkyla, Fjärrvärme, Fordonsbränsle, Industri, Kärnkraft, Materialteknik, Nätberäkning, Nätanalys, Processotimering, Regleroptimering, Processteknik, Projektledning, Vattenkraft, Vindkraft, Akustik, Buller, Anläggning, Arkitektur, Berg, Bro, Byggekonomi, Kalkyler, Fastighetsutveckling, Flygplats, Geoteknik, GIS, Inventering, Järnväg, Kaj, Konstruktion, Konstbyggnad, Landskapsarkitektur, Marina konstruktioner, Markprojektering, Mät, Optoteknik, Projektledning, Reparation, Rivning, Strukturdynamik, Stål, Betong, Tillstånd, Trafik, Tunnel, Vattenrening, Överdäckning, Arbetsmiljö, Avfall, Förorenade områden, Inomhusmiljö, Juridisk expertis, Kemikaliehantering, Klimatdeklarering, KMA - Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö, Miljöbelastning, Miljöinventering, MKB - Miljökonsekvensbeskrivning, Slamhantering, Strategisk miljörådgivning, Strategisk klimatrådgivning, Utbildning,
Skicka förfrågan