Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB, etablerad sedan 1982, är ett fristående teknikkonsultföretag inom områdena VVS- och energiteknik. Vi är ett femtiotal anställda och verksamheten bedrivs centralt i Göteborg.

Vi arbetar med projekteringsuppdrag, utredningar, kontroller och besiktningar inom hela VVS-området. Våra kunder finns i både näringsliv och offentlig förvaltning och vår huvudsakliga marknad finns inom södra och mellersta Sverige.
Visa mer

Projekteringsuppdrag

VVS-projektering  -

VVS-projektering

Förnyelsebara, passiva energisystem, styrteknik, reglerteknik, solenergiteknik, drifteknik, underhållsteknik- Projekteringsarbete från Andersson & Hultmark AB
Läs mer

Klimat- & Energianalyser -

Klimat- & Energianalyser

Energianalyser, energideklarering, energiutredningar, optimal energianvändning, projekteringsarbete,
Läs mer

Energideklarering av byggnader -

Energideklarering av byggnader

Energideklarationer, lönsamma energisparåtgärder för alla typer av byggnader via Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB
Läs mer

Brandskydd & Riskhantering -

Brandskydd & Riskhantering

Funktionsbaserad brandsäkerhet, brandskydd, riskhantering, krishantering och miljöhantering, konsultbolag Fire Safety Design
Läs mer

Företagsdata
Företagsnamn: Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB
Organisationsnr: 556495-3114
Medlem i / cert. av: ISO 9001, ISO 14001, Föreningen Svensk Teknik & Design & Sprinklerfrämjandet, Ackrediterad kontrollorgan för energideklaration
Verksamhetsområde: Visa
Sverige
Ekonomisk upplysning: rating.se
Kontor

Göteborg

Huvudkontor

Kontaktuppgifter
Postadress: Elof Lindälvs Gata 1
Postnummer: 414 58
Ort: Göteborg
Besöksadress: Elof Lindälvs Gata 1
Telefon: 031-704 25 00
Fax: 031-775 07 07
E-post:
Kontaktperson: Håkan Elfström
Sökord
Energideklaration, Göteborg, Konsult, OVK, Energiutveckling, VVS-konsult, VVS-besiktningar, VVS-Ingenjör, Brandskydd, Miljöbyggnadssamordning, Energieffektiva lösningar, Energieffektivisering, Passivaenergisystem, Förnybara energisystem, Energihushållning, Klimatanalyser, Energianalyser, Energideklarationer, Brandskydd, Riskhantering, Tunnelsäkerhet, Krisberedskap, Smarta tekniklösningar, Solenergi, Projektering, Styrteknik, Reglerteknik, Solenergiteknik, Drifteknik, Underhållsteknik, Energideklarering, Energiutredningar, Optimal energianvändning, Projekteringsarbete, Energianalys, Konsulter, Energieffektiviseringar, Energideklareringar, Energiutredning, VVS-konsulter, VVS-besiktning, VVS-Ingenjörer, Klimatanalys, Projekteringsarbeten,
Skicka förfrågan