Installation och Kraftkonsulterna i Borås AB

IKKAB erbjuder elkonsulttjänster inom energi & elkraft, installation samt föreläsningar.

I oktober 2006 startades IKKAB av Stefan Svahn, Patrik Carlén och Andreas Wiman. Tiden går och IKKAB växer i takt med den, vi blickar framåt samtidigt som vi står med stadiga fötter i nutiden.

Vi är det personliga konsultföretaget där närheten till kunden prioriteras.
Visa mer
Företagsdata
Företagsnamn: Installation och Kraftkonsulterna i Borås AB
Organisationsnr: 556713-7962
Medlem i / cert. av:
Verksamhetsområde: Visa
Sverige
Ekonomisk upplysning: rating.se
Kontor

Borås

Huvudkontor

Kontaktuppgifter
Postadress: Humlegatan 15
Postnummer: 50451
Ort: Borås
Besöksadress: Humlegatan 15
Telefon: 033-20 56 90
Fax:
E-post:
Sökord
Konsult, Konsulttjänster, Elkonsult, Beredning, Projektering, Nätberäkning, Modellering, Nätanalys, Förprojektering, Projektledning, Stationer, Optonät, Dokumentation, Stamledningar, Regionledningar, Vindkraft, Koncessioner, MKB, Fibernät, Fjärrvärmenät, Tillståndshandlingar, Skogsvärdering, Markundersökningar, Markersättningar, Besiktning, Byggledning, Kontroll, Inmätning, Digitalisering, MKB-utredningar, Koncessionsansökningar,
Skicka förfrågan