• PF Industriservice AB
  • Skicka din förfrågan direkt till PF Industriservice AB genom att klicka på e-post eller "Öppna formulär" längs ned på sidan.

PF Industriservice AB

PF Industriservice AB i Hudiksvall erbjuder tunga saneringstjänster inom pappers-, massaindustrin-, fjärrvärmeindustrin- och byggindustrin. I maskinparken finns sugbilar, högtryckspumpar med flöden från 12 liter/min till 262 liter/min och tryck från 150 bar till 3200 bar. Dessutom blästeraggregat för sand-, vatten- och kolsyreisblästring.

PF Industriservice AB kan med sin maskinpark erbjuda tjänster som vacuumsugning, högtrycksspolning, vattenbildning, torrblästring, våtblästring, vattenblästring, kolsyreisblästring samt mindre rivningsarbeten.
Visa mer
Företagsdata
Företagsnamn: PF Industriservice AB
Organisationsnr: 556664-6872
Medlem i / cert. av:
Verksamhetsområde: Visa
Dalarnas län Stockholms län Gävleborgs län Uppsala län
Ekonomisk upplysning: rating.se
Kontor

Hudiksvall

Huvudkontor

Kontaktuppgifter
Postadress: Hede-Finflovägen 3 C
Postnummer: 824 31
Ort: Hudiksvall
Besöksadress: Hede-Finflovägen 3 C
Telefon: 0650-224 17
Fax:
Mobiltelefon: 070-275 29 50
E-post:
Sökord
Sanering, Saneringstjänst, Saneringstjänster, Papperssanering, Massindustrisanering, Fjärrvärmeindustrisanering, Byggindustrisanering, Maskinpark, Sugbil, Högtryckspump, Blästring, Blästeraggregat, Sandblästring, Vattenblästring, Kolsyreiblästring, Vacuumsugning, Industrisugning, Dammsugning, Högtrycksspolning, Vattenbildning, Torrblästring, Våtblästring, Vattenblästring, Rivningsarbete, Vindar, Trossbotten, Husgrunder, Vacuum, Hudiksvall, Hälsingland, Gävleborg,
Skicka förfrågan