• Ramböll Sverige AB
  • Skicka din förfrågan direkt till Ramböll Sverige AB genom att klicka på e-post eller "Öppna formulär" längs ned på sidan.

Ramböll Sverige AB

Ramböll är ett ledande teknikkonsultbolag som erbjuder helhetslösningar inom byggande, infrastruktur, industri, energi, vatten och miljö, telekommunikation, management, projektledning och IT. Ramböll i Sverige är en del av Ramböllkoncernen som har 9000 medarbetare på ca 200 kontor världen över.

Ramböll har bred och djup kompetens för att hantera uppdrag inom infrastruktur och byggande. Vi arbetar inom byggprojektens samtliga faser - från idé och analys över projektering till drift och underhåll.
Visa mer

Länkar

Företagsdata
Företagsnamn: Ramböll Sverige AB
Organisationsnr: 556133-0506
Medlem i / cert. av:
Verksamhetsområde: Visa
Sverige
Ekonomisk upplysning: rating.se
Kontor

Stockholm

Huvudkontor

Kontaktuppgifter
Postadress: Box 17009
Postnummer: 10462
Ort: Stockholm
Besöksadress: Krukmakargatan 21
Telefon: 010-615 60 00
Fax: 010-615 20 00
E-post:
Sökord
Teknikkonsult, Bygg, Byggande, Infrastruktur, Energi, Konsult, Konsulttjänster, Akustik, BIM, Brand, Risk, Säkerhet, Byggfysik, Materialteknik, Elteknik, Fasadteknik, Geoteknik, Hållbart byggande, Konstruktion, Landskapsarkitektur, Ljusdesign, Projektering, Projektledning, Rådgivande konsult, Stadsutveckling, TEDD, Värme, Vatten, Kyla, Ventilation, Broar, Buller, Flygplatser, Geoteknik, Bergteknik, Hamnar, Järnväg, Landskapsarkitektur, Projektledning, Stadsutveckling, Trafik, Tunnlar, Avfall, Jord och grundvatten, Geotekniska undersökningar, Kartering, Klimatförändringsfrågor, Landskapsarkitektur, Luftkvalitet, Miljöteknik, Miljöjuridik, MKB, Stadsutveckling, VA-process, Vattenresurser, Avfallsförbränning, Biobränsle, Biogas, Energi och klimat, Energieffektivisering, Energistrategier, Energiöverföring, Fjärrkyla, Fjärrvärme, Geotermisk energi, Havsbaserad vindkraft, Kraftvärme, Landbaserad vindkraft, Solenergi, Termisk elproduktion, Vattenkraft,
Skicka förfrågan