• Stena Recycling AB
  • Skicka din förfrågan direkt till Stena Recycling AB genom att klicka på e-post eller "Öppna formulär" längs ned på sidan.

Stena Recycling AB

Stena Recycling hanterar alla sorters avfall för alla typer av verksamheter och branscher. Med över 200 anläggningar i fem länder erbjuder Stena Recycling sina kunder en kraftfull partner i återvinningskedjans samtliga delar.

Förr eller senare blir de flesta saker skräp och kastas. Oavsett om avfallet uppstår ur konsumtion eller i produktion så finns vi där och tar tillvara råvarorna.
Visa mer

Produkter

Avfallshantering -

Avfallshantering

Stena tar hand om allt avfall som uppstår i er verksamhet på ett miljöriktigt sätt.
Läs mer

Spol- och Sugtjänster -

Spol- och Sugtjänster

Genom Stenas spol- och sugtjänster får ni en trygg hantering av ert avfall i vätskeform och en miljöriktig återvinning av dessa produkter
Läs mer

Marksanering och Landfill Mining -

Marksanering och Landfill Mining

Stena erbjuder marksanering och utvinning av material från gamla deponier.
Läs mer

Mobil slaggsortering -

Mobil slaggsortering

I mobila sorteringsanläggningar tas restprodukter om hand, såsom aska och slagg, och förorenad jord. En stor del av materialet återvinnas, och ofta skapas ett ekonomiskt värde.
Läs mer

Rivning -

Rivning

Stena erbjuder helhetsansvar för rivningsentreprenader. Vi kan givetvis även omhänderta ditt avfall på ett miljöriktigt och kostnadseffektivt sätt.
Läs mer

Företagsdata
Företagsnamn: Stena Recycling AB
Organisationsnr: 556132-1752
Medlem i / cert. av:
Verksamhetsområde: Visa
Sverige
Ekonomisk upplysning: rating.se
Kontor

Göteborg

Huvudkontor

Kontaktuppgifter
Postadress: Box 4088
Postnummer: 40040
Ort: Göteborg
Besöksadress: Fiskhamnsgatan 8
Telefon: 010-445 00 00
Fax:
E-post:
Sökord
Avfallshantering, Deponiomsträllning, Hetvattenspolning, Högtrycksspolning, Landfill Mining, Marksanering, Mobil slaggsortering, Rivning, Sanering, Torrsugning, VA-arbeten,
Skicka förfrågan