Katalog > Myndigheter, organisationer >

Branschorganisationer

För att skicka förfrågningar till flera leverantörer av Branschorganisationer, kryssa i rutorna vid "Förfrågan" och använd formuläret längst ner på sidan.
Katalog

Mer leverantörsdata på Leverantörsportalen

Vill du som proffs även se följande information om leverantörer?

  • - Kontaktpersoner m ansv. omr.
  • - E-postadresser till kontaktpers.
  • - Certifieringar
  • - Auktorisationer och tillstånd
  • - Medlemskap i branschorg.
  • - Fackliga avtal
  • - ID06 anslutning
  • - Ansvarsförsäkring
  • - Kapacitet
  • - Mm

Registrera dig på leverantorsportalen.se

Antal företag: 39, visar 1 - 30

IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

IKEM är branschorganisation för plastföretag och kemiföretag. IKEM arbetar med miljöfrågor, kemiinformation, isolering, plastinformation cellplast, med mera. Plast- & Kemiföretagen företräder medlemmarna i kontakt med myndigheter, departement och ...

Stockholm
Tel: 010-455 38 50
Web: https://www.ikem.se

Balkongföreningen i Norden AB

Balkongföreningen har sedan 2007, tillsammans med medlemsföretagen utvecklat en branschstandard för montage av räcken, balkonger och inglasningar i fastigheter. Syftet är att medlemsföretagen och dess underentreprenörer ska arbeta efter normgivande m...

VÄXJÖ
Tel: 0705227940
Web: https://www.bf.nu

BEAst AB

BEAst står för "Bygg branschens Elektroniska Affärsstandard" och har i dagsläget 41 ledande företag och organisationer från branschens olika delar som är medlemmar. Det gör BEAst till den naturliga mötesplatsen för allt som rör branschens e-affärer. ...

Stockholm
Tel: 070-663 32 19
Web: https://www.beast.se

Svensk Ventilation

Svensk Ventilation företräder ventilationsföretagen i Sverige – tillverkare, installatörer, serviceföretag, återförsäljare och konsulter. Tillsammans sysselsätter våra medlemsföretag cirka 10 000 personer i Sverige. Svensk Ventilations medlemsföre...

Stockholm
Tel:
Web: svenskventilation.se

Säker Vatten AB

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. I syst...

Stockholm
Tel: 08-762 73 00
Web: https://www.sakervatten.se

Byggnads

Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Byggnads, är fackföreningen för alla byggnadsarbetare. Tillsammans är de över 100 000 starka, stolta och trygga medlemmar. 6 000–7 000 av dem har ett eller flera fackliga förtroendeuppdrag.

Stockholm
Tel: 0106011001
Web: https://www.byggnads.se

SIS, Swedish Standards Institute

På SIS hjälper vi dig att snabbt och enkelt nå resultat. Med rätt produkt från rätt kunskapskälla blir du helt enkelt mer framgångsrik i ditt arbete. Hos oss kan du köpa standarder, handböcker, checklistor, onlinelösningar och webbtjänster samt utbil...

Stockholm
Tel: 08-555 523 00
Web: https://www.sis.se

Sveriges Låssmedsmästares Riksförbund

Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund (SLR) är en rikstäckande organisation för låsmästare från Trelleborg till Kiruna. Vi är 155 medlemsföretag med 50 filialer, totalt alltså 200 lås- och säkerhetsföretag spridda över hela landet. S...

Stockholm
Tel: 08-721 40 55
Web: slr.se

Måleriföretagen i Sverige

Måleriföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation med uppdraget att utveckla det professionella måleriet i Sverige. Det gör vi bland annat genom att erbjuda kvalificerade tjänster inom medlemsservice och branschutveckling samt genom att arbe...

Stockholm
Tel: 0770-93 90 00
Web: maleriforetagen.se

Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation E

Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation bildades 1977 och har sedan dess utvecklats till Skandinaviens största sammanslutning av fristående borrningsföretag med ett åttiotal företag anslutna. Svenska Borrentreprenörers medlemsföretag utför ...

Lund
Tel: 075 700 88 20
Web: geotec.se

Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisationen för alla Sveriges arkitekter och arkitektstudenter. Vi arbetar på uppdrag av våra medlemmar för att skapa bästa möjliga villkor för arkitekternas yrkesutövning. Sveriges Arkitekter har en bred...

Stockholm
Tel: 08 505 577 00
Web: https://www.arkitekt.se

Byggkeramikrådet AB

Byggkeramikrådet är den självklara auktoriteten när det gäller användandet av keramiska material, såväl i våtrum som i torra utrymmen. Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV, är för keramiska konstruktioner i våtrum av hela ”Byggsverige” ans...

Stockholm
Tel: 08-6412125
Web: https://www.bkr.se

Byggföretagen  (26st kontor)

Byggföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för seriösa bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Som medlem Byggföretagen ingår företaget i den lokala byggföreningen som årligen håller byggföreningss...

Stockholm
Tel: 08-698 58 00
Web: https://www.byggforetagen.se

Svenska Solenergifören - Seas

Svensk Solenergi är en branschförening som med cirka 260 professionella medlemmar representerar såväl den svenska solenergibranschen som flera andra aktörer som verkar inom solenergiområdet.

Stockholm
Tel: 08-441 70 90
Web: svensksolenergi.se

Auktoriserat Fönsterunderhåll AB

Växjö
Tel: 0470 - 77 79 96
Web: https://www.aukt-fonster.se

Plåt och Ventföretagen

Plåt & Ventföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som är medlem i Svenskt Näringsliv. Vi har drygt 950 medlemsföretag inom byggplåtslageri, ventilation samt stål och lättbyggnad. Plåt & Ventföretagens mål är lönsamma medlemsföretag m...

Stockholm
Tel: 087627585
Web: https://www.pvforetagen.se

Installatörsföretagen Service i Sverige AB  (12st kontor)

Installatörs företagen är en idédriven, medlemsstyrd och politiskt obunden bransch och arbetsgivarorganisation som tror på företagande och kraften i entreprenörskapet. Vi är experter inom våra områden och drivs av att göra skillnad för medlemsföretag...

Stockholm
Tel: 087627600
Web: https://www.installatorsforetagen.se

Glasbranschfören

Glasbranschföreningen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för drygt 570 glasmästerier, bilglasmästerier, konstinramningsföretag och glas- och metallentreprenörer i Sverige. Det finns även ett 60-tal företag som har associerat medlemskap. Dessa...

Stockholm
Tel: 087814430
Web: gbf.se

Golvbranschens Riksorganisation

Golvbranschen är det samlande namnet för branschorganisationen GBR, dess servicebolag GBR Service AB och Golvbranschens Förlags AB samt alla ingående arbetsgrupper och kommittéer. Golvbranschens Riksorganisation, GBR, är en rikstäckande paraplyorgani...

Stockholm
Tel: 087023090
Web: golvbranschen.se

Stiftelsen Golvbranschens Våtrumskontroll

GVK (Golvbranschens VåtrumsKontroll) är en stiftelse som består av organisationer och företag som arbetar för att komma tillrätta med vattenskador i Svenska våtutrymmen. Via GVK ger dessa organisationer och företag tillsammans ut branschregler för tä...

Stockholm
Tel: 087023090
Web: gvk.se

Kontrollansvarigas Riksfören

KARF ger dig som är KA, stöd i yrkesrollen och möjlighet att påverka. Vi Hjälper byggherren att finna KA till sitt projekt. KARF Är en ideell rikstäckande organisation för personcertifierade kontrollansvariga (KA) med uppdrag i alla typer av byggproj...

Stockholm
Tel: 029150010
Web: karf.se

Svenska Byggnadsingeniörers Riksförbund

SBR Byggingenjörerna är samlingsnamnet för Svenska Byggingenjörers Riksförbund, som är en ideell yrkesorganisation för ingenjörer, och SBR Byggingenjörerna AB. ”SBR – en ledande aktör i hållbart samhällsbyggande” SBR Byggingenjörerna utvecklar ...

Stockholm
Tel: 084621790
Web: sbr.se

Ideella Fören Stockholms Byggmästarfören Med Fir

För närmare 850 medlemmar opinionsbildar Stockholms Byggmästareföreningen för att stärka bygg- och anläggningsbranschen. Vi samarbetar och agerar i hela regionen och för en dialog med politiker, kommuner, myndigheter och beställare om byggandets föru...

Stockholm
Tel: 0858714700
Web: stockholmsbf.se

Sveriges Färg och Lim Företagare

Sveriges Färg och Lim Företagare har runt 60 medlemsföretag som tillverkar och marknadsför färg, lack, tryckfärg, lim, fogmassor och spackel på den svenska marknaden. SVEFFs medlemmar står för en omsättning i tillverkningsledet på över 5 miljarder pe...

Stockholm
Tel:
Web: sveff.se

Svenska Solskyddsförbundet

Svenska Solskyddsförbundet är en branschorganisation för företag verksamma som komponenttillverkare, grossister, producenter och detaljister inom solskyddsbranschen. Förbundet är rikstäckande med 104 medlemsföretag (2019) från Skellefteå i norr ti...

Askim
Tel: 021124300
Web: solskyddsforbundet.se

BORRFÖRETAGEN UTVECKLING

Avanti förkortningen av Sveriges Avanti-Borrare Förening bildades formellt 1973. I drygt 40 år har vi varit en självklar del av brunnsborrnings Sverige. Föreningens verksamhet drivs genom servicebolaget Avanti System AB. Servicebolaget har ingen f...

Stockholm
Tel:
Web: avantisystem.se/

FÖRENINGEN BYGGFÖRETAGEN I SVERIGE

Byggföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för seriösa bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Som medlem Byggföretagen ingår företaget i den lokala byggföreningen som årligen håller byggföreningss...

Stockholm
Tel: 086985800
Web: www.byggforetagen.se

Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund

Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund (SSR) är en arbetsgivar- och branschorganisation. SSR har 160 anslutna sotningsföretag från Ystad till Kiruna. Anslutningsgraden är 99 %. SSR arbetar för ett tryggt samhälle utan eldstadsrelaterade brän...

Stockholm
Tel: 086635860
Web: sverigessotare.se

Tib, Takentreprenörerna

TIB är tak- och tätskiktsentreprenörernas branschorganisation i Sverige. TIB är organisatoriskt oberoende till fabrikanter, leverantörer och beställare. Medlemsföretagens gemensamt huvud- sakliga inriktning är applicering av olika tätskiktssystem ...

Stockholm
Tel: 013102020
Web: tib.se

Trä- och Möbelföretagen

TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen för hela den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Du möter våra produkter dagligen – från småhus och trappor till designmöbler och badrum. TMF företräder ...

Stockholm
Tel: 087627200
Web: tmf.se
Här finner du organisationer som är knutna till den svenska byggsektorn. Läs mer om respektive organisations verksamhet på hemsidorna. Kontakta din organisation direkt eller skicka en förfrågan.

Skicka förfrågan

Kryssa i de bolag ovan som du vill skicka en förfrågan till.
Namn*:
E-post*:
Företag:
Telefon:
Adress:
Meddelande*:
  (* = Obligatoriskt fält)

organisationer, branschorganisationer