Premiär för VA-branschens nya mötesplats Water & Wastewater hösten 2022

Water & Wastewater är en ny mötesplats för VA-branschen utvecklad av Stockholmsmässan med syfte att möta de krav som en hållbar samhällsutveckling kräver. På grund av Covid-19 och framflyttning av en mängd mässor både i Sverige och internationellt flyttas nu Water & Wastewater fram till september 2022. 

–Bakgrunden till Stockholmsmässans lansering av den nya VA-mässan Water & Wastewater är att VA-branschen står inför stora utmaningar. Infrastrukturen för vatten och avlopp behöver förnyas, anpassas och byggas ut för att möta de krav som en hållbar samhällsutveckling kräver. Därför har vi mött branschens önskemål om en ny och uppdaterad VA-mässa i Stockholm, säger Peter Söderberg som är projektchef för Water & Wastewater.

Planen var att lansera den nya mässan Water & Wastewater i september 2021. För att undvika kollision med de branschnära mässor, både i Sverige och internationellt, som fått nya datum till följd av Coronaepidemin har Stockholmsmässan i samråd med branschföreträdare nu beslutat att flytta Water & Wastewater till 13–15 september 2022. Därefter återkommer mässan i september jämna år.

Nordbygg är en av dessa mässor som flyttas fram och som äger rum på Stockholmsmässan i april 2021, och som fortsättningsvis kommer arrangeras udda år. IFAT i München flyttas till månadsskiftet maj/juni 2022.

Att mässan äger rum i Stockholm ger en överlägsen och lockande tillgänglighet för besökare, inte minst från Sveriges alla kommuner.–Namnvalet Water & Wastewater pekar också på vår ambition att även nå en internationell publik, det finns ett genuint intresse för svensk kompetens och teknik inom VA-området, avslutar Peter Söderberg och bjuder samtidigt in branschens alla aktörer att i olika former medverka på Water & Wastewater. 

 

Källa: http://www.byggbasen.com/ftg/stockholmsmassan_ab/44522.html

Annonser