Hur håller vi uppe bostadsbyggandet trots coronapandemin?

Byggföretagen spår i sin senaste konjunkturrapport ett kraftigt fall i bostadsbyggandet för 2020 till 35 700 bostäder. Hur håller vi uppe bostadsbyggandet trots coronapandemin? Medverkande är Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen, Cathrine Danin, senior ekonom på Swedbank och Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen samt chef för affärsområde Bostad. Moderator, Håkan Andersson, presschef Riksbyggen.

I Öppet Fönster vill vi på Riksbyggen diskutera aktuella frågor inom bostadspolitiken.

I spåren av coronapandemin följer varsel och permitteringar som i sin tur ger upphov till betalningsproblem och antagligen långsiktig påverkan på två av samhällets grundpelare - bo och jobba. Vilka åtgärder är det som behöver sättas in för att inte den relativt höga byggtakt, som tagit många år att bygga upp, inte ska raseras? Lyssna på podden Öppet fönster!

Här kan du lyssna på podden, Öppet fönster

Bild: Fr vänster Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen, Cathrine Danin, senior ekonom på Swedbank Makroanalys och Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen samt chef för affärsområde Bostad.

  

Källa: http://www.byggbasen.com/ftg/riksbyggen_ek_for/44440.html

Annonser