Så blir hållbar upphandling en motor i omställningen

Inom färdplansarbetet för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor 2045 är upphandlingsfasen oerhört viktig för att branschen ska nå sina mål.

Därför har Byggföretagen givit WSP i uppdrag att sammanställa en metod för att ställa klimat- och miljökrav i upphandling, som är tillämpbar på alla skeden i en byggprocess och kunna användas av hela värdekedjan bygg.

”Detta är ett viktigt led i den fortsatta utvecklingen mot ett gemensamt arbetssätt och kravställande i alla byggprojekt”, säger Marianne Hedberg, miljöexpert på Byggföretagen.

Under arbetets gång har en referensgrupp med representanter från hela värdekedjan deltagit med synpunkter och förslag. 

Se rekomendationer och vägledning för hållbar upphandling 

 

Källa: http://www.byggbasen.com/ftg/byggforetagen/33103.html

Annonser