Peab Asfalt utför underhållsbeläggningar i Enköpings kommun

Peab Asfalt har vunnit upphandlingen gällande beläggningsunderhåll i Enköpings kommun 2021 med option till förlängning i maximalt två år. Uppdraget omfattar beläggningsarbeten inom Enköpings kommun. Ordervärdet uppgår till cirka 15 miljoner kronor per år - Kontraktet är av stor vikt för oss på Peab Asfalt då det ytterligare stärker vår position som entreprenör i Uppsala län, säger Magnus Lockner, regionchef, Peab Asfalt. Vi är samtidigt väldigt glada över att vi genom vår ECO-Asfalt kan bidra till att Uppsala kommun minskar sin klimatpåverkan. 

 

Källa: https://www.byggbasen.com/ftg/peab_sverige_ab/17452.html

Annonser