NCC bygger om citykvarter i Göteborg åt Hufvudstaden

NCC ska i partneringsamarbete med Hufvudstaden bygga om och bygga ut Kvarteret Johanna i centrala Göteborg, vilket kommer att skapa många nya arbetsplatser för handel, restauranger och kontor. Affären är en totalentreprenad i samverkan med ett ordervärde på cirka 1,2 miljarder SEK.

– Utvecklingen av Kvarteret Johanna är ett av Hufvudstadens största projekt under 2000-talet. Ambitionerna är mycket höga och vi kommer att skapa något helt unikt i detta kvarter. För att lyckas behövs duktiga partners och vi är glada över att vi nu har tecknat avtal med NCC, säger Fredrik Ottosson, affärsområdeschef Göteborg, Hufvudstaden.

NCC:s uppdrag innebär att utföra en om- och tillbyggnad av Kvarteret Johanna, beläget mellan Östra Larmgatan och Fredsgatan i centrala Göteborg. Befintliga byggnader ska byggas om och renoveras, ett nytt hus ska uppföras på den tomt som stått obebyggd efter en brand och hela det nya kvarteret ska byggas ihop med en tillbyggnad om tre våningar. När hela ombyggnationen står klar kommer kvarteret totalt att inrymma ca 44 000 kvadratmeter, varav ca 22 000 kvadratmeter helt nybyggda ytor.

– Det här projektet är stort, innehåller många komplexa delar och ska dessutom utföras på en liten yta mitt i centrala Göteborg. Det ställer höga krav på oss som entreprenörer och på en god planering. Under ett år har Hufvudstaden och vi tillsammans med Göteborgs stad proaktivt arbetat fram de bästa lösningarna för det här projektet och vi ser fram emot att nu förverkliga detta, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden.

Samarbetet inleddes redan våren 2020 då NCC och Hufvudstaden tecknade ett samverkansavtal för projektet. Sedan dess har parterna planerat, budgeterat och projekterat för ombyggnaden tillsammans.

Projektet startar nu med förberedande arbete och ombyggnation startar i början av 2022. Hela projektet ska vara klart under slutet av 2025. Uppdraget är en totalentreprenad i samverkan och kontraktet, som är beräknat till ca 1,2 miljarder SEK, orderregistreras i andra kvartalet 2021 i affärsområde Building Sweden. 

  

Källa: https://www.byggbasen.com/ftg/ncc_building_sweden/41338.html

Annonser