Stark start på året för ALT Hiss – speciellt i Malmöregionen

Förra året var ett fantastiskt år för ALT Hiss och 2021 har fortsatt likadant – det är full fart på alla fronter inom företaget. Inte minst i region Malmö där ALT på senaste tiden fått in inte mindre än 17 olika moderniseringsprojekt och nyhissprojekt.

- Det är fantastiskt kul att vi har fått förtroendet att utföra moderniseringarna och nyhiss-installationerna i de här projekten. Det visar att vi har bra produkter och väl utförda referensobjekt med nöjda kunder som rekommenderar oss, säger Nicklas Nilsson, regionchef på ALT Hiss, och fortsätter:

- Ett av de mer omfattande uppdragen är bostadsrättsföreningen Stenbocken i Malmö där vi ska modernisera inte mindre än 19 linhissar, på 10 respektive 6 plan, i tre etapper under tre år. Eftersom hissarna har varit med sedan husen byggdes på 60-talet blir det en omfattande modernisering där vi i princip kommer byta allt förutom bärram och motvikt. 

Sven Sturesson, ordförande i Brf. Stenbocken, säger såhär om moderniseringen och om varför man valde att lägga uppdraget på ALT Hiss:

- Vi har tre hissar som vållar extra problem för oss och som behöver bytas. En hisskonsult hjälpte oss med inventering, anbudsförfrågan och urval av leverantörer. I samband med det såg vi också att vi inte vann något med att vänta med att modernisera de övriga 16 hissarna.

- Vi gav ALT Hiss uppdraget att utföra moderniseringen på grundval av företagets kompetens, goda referenser och den lokala närvaron samt prisbilden. Vi ser fram emot att få hissarna utbytta med start nu i höst.

Moderna kontorslokaler i Hyllie
Ett nyhissuppdrag som Nicklas Nilsson nämner lite extra är kontorsprojektet Kvartetten i Hyllie, som kommer bestå av 16000 kvm moderna kontorslokaler och väntas stå klart i början av 2023.

- Kvartetten kommer bli en byggnad som sticker ut, inte minst då den ska certifieras enligt Miljöbyggnad Guld, vilket ställer krav på bland annat miljöprestanda. Vi kommer installera åtta hissar i Kvartetten. Två stycken 3-gruppshissar av typen ALT Trend, på sju respektive tio plan. Dessutom ytterligare två ALT Trendhissar på två plan, avslutar Nicklas Nilsson. 

Se artikeln här

Källa: https://www.althiss.se/nyheter/stark-start-pa-aret-speciellt-i-malmoregionen-133

Annonser