Industri & Skadesanering AB > Asbestsanering

Asbestsanering

Industri & Skadesanering AB i Järfälla utför asbestsanering, även inkapsling i Stockholm med omnejd.


Vår långa erfarenhet, välutbildade personal och moderna tekniska hjälpmedel garanterar att sanerings-arbetet utförs på ett riktigt sätt.

Vi lämnar gärna åtgärds-förslag. Allt arbete utföres enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Läs mer om Asbestsanering på företagets hemsida

Industri & Skadesanering AB
Hemsida: www.iskad.se

Industri & Skadesanering AB

Industri & Skadesanering AB jobbar med exempelvis: cisternrengöring, miljöinventering, luktsanering, passivering, rengöring av processystem mm i Stockholm.

Industri & Skadesanering AB utför kvalificerade saneringsuppdrag i de mest skiftande miljöer och har specialutbildad personal och andra resurser i form av maskiner och hjälpmaterial för att klara de flesta uppdrag som

Anlita Industri & Skadesanering AB - proffset på rengöring och sanering när du behöver hjälp med bland annat: kemikaliesanering, asbestsanering, avfuktning, avloppsspolning, brandsanering, ång- och högtryckstvätt, klottersanering, klotterskydd med mera.

Industri & Skadesanering AB är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö- certifierade enligt BF9K, samt även medlem i Svenskt Näringsliv, Sveriges Byggindustrier, Riv- och saneringsentreprenörerna samt Stockholms Byggmästareförening.