A-Sanering i Östergötland AB > Asbestsanering / Inventering

Asbestsanering / Inventering

A-Sanering i Vadstena utför asbestsanering och asbestinventering.


Asbest förekommer ofta i rörisoleringar, kakelfix/fogar, ventilationskanaler, golvmattor från 60-talet, samt skivor på fasad och yttertak.

Vi på A-Sanering AB är utbildade asbestsanerare och godkända av Yrkesinspektionen för att hantera asbest. Vi använder föreskrivna skyddskläder och arbetsverktyg samt maskiner.

Asbest kan man hitta lite överallt i vår omgivning och det kan vara skadligt för människor på lång sikt. Asbest användes i byggnads- och isoleringsmaterial fram till mitten på 70-talet då det förbjöds.

Några vanliga ställen där man kan hitta asbest:
* Beklädnad: Fasader och liknande.
* Ljudisolering: Porösa skivor, undertaksskivor och sprutasbest.
* Tixotropgivande- färg, lim kitt, sättbruk och tätmassa.
* Alkalieskydd: Golvmattor.
* Fyllmedel: Färg och plast.
* Fuktupptagande: Värmeväxlare.
* Brandskydd: Ytbeklädnader, intill spisar och ugnar, ventilationstrummor och stålstommar.
* Armering: Golvplattor, plastmattor, fogmassor till kakel, sättbruk och fogbruk.
* Värmeisolering: Rörisolering, asbestpapp till värmepannor, Skorstensanslutningar och kakelugnar.

Från och med Mars -09 så har vi arbetat/arbetar vi på kv. Gyllen i Linköping med att ta bort alla ventilationskanaler samt sanerat PCB av alla skyltfönster

Läs mer om Asbestsanering / Inventering på företagets hemsida

A-Sanering i Östergötland AB
Hemsida: https://www.a-saneringab.se

A-Sanering i Östergötland AB

A-sanerings främsta arbetsområden är asbestsanering, pcbsanering, kreosotsanering, brandtätning samt inventeringar av dessa områden och miljön. Vi arbetar huvudsakligen i Linköping, Norrköping och Stockholm men vi kan även åtaga oss arbeten på andra orter.

A-Sanering i östergötland startades av Hasse Johansson samt Jeanette Johansson 1995. Vi arbetar även med demontering av oljepannor och tankar, oljetanksrivningar, pannrivningar.