Akon Service Stockholm AB > Asbestsanering och PCB-sanering

Asbestsanering och PCB-sanering

Akon Service Stockholm AB utför asbestsanering och PCB-sanering av alla slag.

Vår kunniga personal utför Asbestsanering och PCB-sanering av alla slag inom hela landet:
- Asbestinventeringar och PCB-inventeringar
- Myndighetskontakter
- Asbestsanering och PCBsanering enligt Arbetsskyddsstyrelsens anvisningar
- Inkapsling, uppmärkning till bortforsling och deponering på godkänd avfallsstation

Läs mer om Asbestsanering och PCB-sanering på företagets hemsida

Akon Service Stockholm AB
Hemsida: http://www.akon.org

Akon Service Stockholm AB

Akon Service Stockholm AB arbetar bla med rivning, asbestsanering, PCB-sanering, ventilationrengöring, håltagning i Stockholm, Västerås, Eskilstuna med omnejd.

Akon Service AB bildades 1989 och 32 anställda och omsätter ca 25 miljoner kronor per år.

Företaget är medlem i Sveriges Byggindustrier, Stockholms Byggmästarförening samt Riv- och Saneringsentrepenörerna. Detta tycker vi är viktigt för oss och våra kunder.

Akon Service AB har specialiserat sig på sanering/renovering och bearbetning av gamla och nya betonggolv, samt även stengolv. Vi innehar ett riksgodkännande för asbestsanering.

Akon Service AB innehar en stor maskinpark med både stora och mindre maskiner. Det innebär att vi kan åta oss såväl stora som små jobb då vi alltid har resurser att tillgå.

Vår personal är mycket kunnig inom vårt verksamhetsområde. Ledningen bakom företaget har 25 års branschvana.

Våra arbetsområden omfattar mellersta och södra Sverige, med huvudkontor i Norrköping.

Vi är kvalitet och miljöcertifierade i BF9k.