LP Måleri i Helsingborg AB > Auktoriserat fönsterunderhåll

Auktoriserat fönsterunderhåll

LP Måleri i Helsingborg AB utför bla auktoriserat fönsterunderhåll

Vi har under flera år arbetat med tekniskt fönsterunderhåll. I äldre fastigheter är ofta virket i fönstren av en kvalitet som knappast går att uppbringa idag och då är det en god och lönsam investering att renovera de befintliga. Vi åtar oss också att byta ut befintliga glas till energi och bullerdämpande isolerglas med garanti.

Läs mer om Auktoriserat fönsterunderhåll på företagets hemsida

LP Måleri i Helsingborg AB
Hemsida: www.lpmaleri.se

LP Måleri i Helsingborg AB

LP Måleri AB utför fönsterunderhåll, måleriarbete, fasadtvätt, klottersanering och renovering av våtrum i Helsingborg, Landskrona, Ängelholm och Klippan med omnejd.

LP Måleri är även systerföretag till Målningsteknik i Ängelholm AB samt Målerifirman Thure G Antonsson AB i Malmö. Företaget startades 1985 har under sin verksamhetstid
funnits i Helsingborg med nordvästra Skåne som sitt arbetsområde.

Fasadrengöring, Effektmåleri, Marmorering, Måleri, Tapetsering