Blücher Sweden AB > BLÜCHER Drain Roof

BLÜCHER Drain Roof

Blücher Sweden AB är tillverkare takbrunnar. Blücher har ett komplett takavvattningsystem i rostfritt stål, som kan byggas upp som både självfallssystem och vakuumsystem.

I traditionellt självfallssystem fördelas takbrunnar över takytan och leder bort vattnet från taket genom flera stuprör till ett markförlagt system. Dimensionerande fyllnadsgrad är ca 30%. I vakuumsystem kan färre takbrunnar anslutas till en horisontell rörledning med mindre diameter placerad under taket. En större vattenmängd transporteras genom rörledningen på grund av högre flödeshasighet och det faktum att rörledningen dimensioneras med 100% fyllnadsgrad.

BLÜCHER kan dokumentera en flödeskapacitet på upp till 9 l/sek för självfallssystemet, och upp till 18 l/sek för vakuumsystemet. Takavattningssystemet har genomgått såväl interna som externa tester, och uppfyller kraven för EN 1253 vad gäller design och utveckling av avvattningsprodukter. BLÜCHER rekommenderar att de nya takavvattningsprodukterna installeras i enlighet med EN 12056

Läs mer om BLÜCHER Drain Roof på företagets hemsida

Blücher Sweden AB
Hemsida: www.blucher.se

Blücher Sweden AB

Blücher Sweden AB är tillverkare med försäljning av rostfria avvattningssystem, golvrännor, golvbrunnar, duschavlopp, golvavlopp, rörsystem, avloppsrör, etc

Blücher startades 1965 i Danmark, och har sedan dess utvecklats till att bli en av Europas ledande tillverkare av rostfria avvattningssystem. Företaget tillverkar och levererar brunnar, rör, rännor och tillbehör för kommersiella, industriella och marina miljöer. Exempel på var man kan hitta avvattningslösningar från Blücher är bland annat bryggerier, storkök, sjukhus, skolor, bostäder, kontor, köpcentrum, hotell och parkeringshus.

I Sverige har BLÜCHER sitt huvudkontor i Kalmar, med försäljningskontor belägna i Stockholm och Göteborg.