Brandservice AB > Brandövning

Brandövning

Brandservice AB kan ge er personal den kunskap ni behöver för att vara beredda om det skulle bli ett tillbud på er arbetsplats.


För en väl utbildad personal som vet vad de skall göra vid en eventuell olycka ger dig en god möjlighet att minimera olyckans omfattning. Har företaget också en väl dokumenterad plan och policy i sitt Systematiska Brandskyddsarbete har ni en mycket god chans att slippa ett oönskat händelseförlopp. Denna dokumentation är en sak till som vi på Brandservice AB kan hjälpa er med.

Vi hjälper er också gärna med att implementera brand- & utrymningssäkerheten hos er personal. Brandservice håller löpande ett flertal utbildningar/övningar inom ett flertal områden, bland annat grundläggande brandskyddsutbildning, heta arbeten kurser, utrymningsledarkurs, 1:a hjälpen, hjärt- & lungräddning med flera. Alternativt kan vi skräddarsy ett utbildningspaket som är specialanpassat för ert företag.

Läs mer om Brandövning på företagets hemsida

Brandservice AB
Hemsida: https://www.brandserviceab.se

Brandservice AB

Brandservice AB säljer brandskyddsprodukter, utrymningsprodukter, brandskyddsutbildningar, utbildning för heta arbeten, brandtätning i Nässjö med omnejd.

Vi på Brandservice tillhandahåller utrustning för att klara de första viktiga insatserna. Då de första sekunderna/minuterna är avgörande i en brands utveckling. Vi har bland annat brandsläckare, brandslang, brandvarnare, brandtätning, rökluckor, utrymningssystem, utrymningsplaner, första hjälpen utrustning, linjemålning och utrymningsmålning samt skyltar. Vi kan även hjälpa till med att utforma er SBA, Systematiskt brandskyddsarbete.

Förutom dessa produkter erbjuder vi även utbildning inom de flesta områden. Berörande Brand, Utrymning, hur ni ska arbeta med er SBA, Första hjälpen, Heta arbeten, HLR med mera.

Våra brandskyddstekniker har kvalificerad utbildning och god erfarenhet inom dessa områden och vi finns till för att hjälpa er.

För att underhålla all säkerhet kring ert företag krävs tid, engagemang och kunskap för att hålla säkerheten på en hög nivå. Då det är en viktig sak för ert företag då ett eventuellt tillbud kan förstöra mycket. Så ett bra föreberedande arbete för att minimera riskerna kring ett eventuellt tillbud är mycket viktigt. För att det ibland kan vara svårt att hitta tid till detta så har vi på Brandservice AB tagit fram ett koncept som skräddarsys för ert företag för att spara både tid och pengar för ert företag. Vi vill tillsammans med er plocka ut de bitar som ni tycker är viktiga och utifrån det håller vi kontroll på att allt fungerar och sköts som det ska efter det upplägget vi gör tillsammans, detta för att underlätta för er. Vi håller er även underrättade enligt regler och normer. Och ger er ett säkrare skydd inför eventuella händelser.