PreCendo AB > Brandskyddsutbildning

Brandskyddsutbildning

PreCendo AB i Göteborg erbjuder brandskyddsutbildning i Göteborg, Lund och Stockholm med omnejd.

Kontakta Precendo AB eller besök hemsidan via länken nedan för mer information om företagets brandskyddsutbildning.

Läs mer om Brandskyddsutbildning på företagets hemsida

PreCendo AB
Hemsida: https://www.precendo.se

PreCendo AB

Besiktningar och konsultationer inom brandlarm, automatisk sprinkler samt andra släcksystem. Certifierade besiktningsföretag av svensk brand- och säkerhetscertifiering.

PreCendo AB har certifikat från Svensk Brand- och Säkerhets-certifiering att utföra leverans- och revisionsbesiktningar på samtliga anläggningstyper enligt SBF-regler. Företaget erbjuder förfrågningshandlingar på samtliga anläggningstyper, infordrar och granskar anbud, medverkar vid upphandling och utför installationskontroller PreCendo erbjuder brandskyddsutbildning, brandlarmbrandlarmsutbildning, sprinkler och HLR-utbildning.