Brandservice AB > Brandsläckare

Brandsläckare

Brandservice AB är leverantör av handbrandsläckare. Självklart är detta en av grundpelarna i ert brandskydd och således våran verksamhet.


Många tillbud kan stanna vid att man använder dessa redskap, men det förutsätter att personalen vet hur man använder dem, att de fungerar och att släckmedlet håller en god kvalité. Trots att många bränder släcks med en handbrandsläckare eller automatiskt släcksystem är dess viktigaste användningsområde att hjälpa personalen att utrymma vid ett större tillbud.

Vi på Brandservice AB har kompetensen och erfarenheten att hitta rätt brandredskap för olika miljöer, underhålla och ”ladda om” era olika handbrandsläckare/släckanläggningar.

Vi kan även erbjuda första hjälpen utrustning till mindre eventuella olyckor. Vi kan sköta underhållningen och även se till att personalen har en grundläggande nivå på sin första hjälpen kunskap och hjärt- & lungräddning.

Läs mer om Brandsläckare på företagets hemsida

Brandservice AB
Hemsida: https://www.brandserviceab.se

Brandservice AB

Brandservice AB säljer brandskyddsprodukter, utrymningsprodukter, brandskyddsutbildningar, utbildning för heta arbeten, brandtätning i Nässjö med omnejd.

Vi på Brandservice tillhandahåller utrustning för att klara de första viktiga insatserna. Då de första sekunderna/minuterna är avgörande i en brands utveckling. Vi har bland annat brandsläckare, brandslang, brandvarnare, brandtätning, rökluckor, utrymningssystem, utrymningsplaner, första hjälpen utrustning, linjemålning och utrymningsmålning samt skyltar. Vi kan även hjälpa till med att utforma er SBA, Systematiskt brandskyddsarbete.

Förutom dessa produkter erbjuder vi även utbildning inom de flesta områden. Berörande Brand, Utrymning, hur ni ska arbeta med er SBA, Första hjälpen, Heta arbeten, HLR med mera.

Våra brandskyddstekniker har kvalificerad utbildning och god erfarenhet inom dessa områden och vi finns till för att hjälpa er.

För att underhålla all säkerhet kring ert företag krävs tid, engagemang och kunskap för att hålla säkerheten på en hög nivå. Då det är en viktig sak för ert företag då ett eventuellt tillbud kan förstöra mycket. Så ett bra föreberedande arbete för att minimera riskerna kring ett eventuellt tillbud är mycket viktigt. För att det ibland kan vara svårt att hitta tid till detta så har vi på Brandservice AB tagit fram ett koncept som skräddarsys för ert företag för att spara både tid och pengar för ert företag. Vi vill tillsammans med er plocka ut de bitar som ni tycker är viktiga och utifrån det håller vi kontroll på att allt fungerar och sköts som det ska efter det upplägget vi gör tillsammans, detta för att underlätta för er. Vi håller er även underrättade enligt regler och normer. Och ger er ett säkrare skydd inför eventuella händelser.