Icopal Entreprenad AB > Brandventilation

Brandventilation

Icopal Entreprenad AB arbetar med funktionskontroll samt service av brandventilation i Helsingborg, Malmö, Halmstad och Stockholm med omnejd.

Om så erfordras ombesörjer vi även:

Byte av rökluckor/takljus
Elinstallationer
Utrymningsplan
Släckutrustning
Serviceavtal

Läs mer om Brandventilation på företagets hemsida

Icopal Entreprenad AB
Hemsida: www.icopalentreprenad.se

Icopal Entreprenad AB

Icopal Entreprenad AB är ledande inom takentreprenader i Malmö och övriga Sverige. Vi utför takarbeten såsom lösullsentreprenader, läggning av tätskikt för tak, takisolering mm i Skåne, Blekinge, Halland, Stockholmsområdet samt delar av Småland.