Stadax Betongteam AB > Brorenovering

Brorenovering

Stadax Betongteam utför slipning av broar vid renvering och nyproduktion.

Med den moderna sliptekniken, som innefattar nyutvecklade slipmaskiner och diamantverktyg, kan man skapa den perfekta ytan för beläggningar och ytskikt.

Läs mer om Brorenovering på företagets hemsida

Stadax Betongteam AB
Hemsida: www.stadax.com

Stadax Betongteam AB

Stadax utför entreprenad och levererar, besiktigar och vägleder inom betong, betongslipning, slipning, golvslipning, betonggolv, diamantslipning, betongreparation, betonglagning, betongförstärkning, injektering, betonginjektering.
Stadax är en serviceorganisation och bygger sin verksamhet på kompetenta medarbetare. Stadax framgångar beror på medarbetarnas utbildning och engagemang.

Vår målsättning är att hitta permanenta och fungerande lösningar. Detta innebär att aktivt besöka och följa upp våra kunder.
Företaget arbetar med de bästa leverantörerna på marknaden med vilka man har utarbetat fungerande golvlösningar.
Stadax har 20 anställda varav de flesta arbetar på fältet. Stadax AB grundades för 30 år sedan av Per-Olof Olsson som är verksam som företagets VD. Företaget har sin huvudsakliga verksamhet i södra Sverige och huvudkontoret finns i Varberg.
Våra tjänster:
Förnyelse av golv till HTC Superfloor™.
Bortslipning av golvbeläggningar och limrester och lagning av sprickor. Lagning genomförs enligt principen för HTC Superfloor™. Stadax har utvecklat erkänt kunnande inom området.
Behandling av olika typer av golv och ytor med vackra och slitstarka beläggningar för industrilokaler och utomhusmiljöer.
Besiktning, slipning och borttagning av asbest.