Ocab i Stockholm AB > Byggnadsmiljö

Byggnadsmiljö

Om inomhusmiljön upplevs som ohälsosam eller om man känner obehag när man vistas där, kan man behöva undersöka vad det beror på.

Ocab erbjuder tjänster inom byggnadsmiljö, som till exempel besiktningar, provtagningar av luft och material samt utredningar. Allt med syfte att förbättra inomhusmiljön.

Läs mer om Byggnadsmiljö på företagets hemsida

Ocab i Stockholm AB
Hemsida: https://www.ocab.se

Ocab i Stockholm AB

Ocab räddar värden, hjälper människor och värnar om miljön.

Ocab utför tjänster inom sanering, rengöring, avfuktning och genomför olika typer av utredningar inom byggnadsmiljö. Ocab sanerar även asbest, radon, mögel, rengör klotter och utför besiktningar. Ocab erbjuder jour dygnet runt 365 dagar om året för åtgärd av akuta skador.
Ocab är ett rikstäckande sanerings- och avfuktningsföretag som finns på ett 50-tal orter över hela landet. Våra kunder finns i hela Sverige inom försäkringsbolag, fastighetsbolag, FM-bolag, industri, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Vi räddar ekonomiska värden och tid vid skador orsakade av framförallt brand och vatten och erbjuder tjänster vid utredningar, underhåll och sanering av fastigheter och industri.