Komsol AB > Controll Innerseal

Controll Innerseal

Controll® Innerseal är en kristalliserande djupimpregnering som skyddar betong mot fuktproblem samt förstärker mineraliska underlag. Skyddet är diffusionsöppet och permanent.

Innerseal är en giftfri och färglös djupimpregnering som förhindrar inträngning av vatten, sur nederbörd, oljor och andra föroreningar. Därmed skapas ett förebyggande skydd mot armeringskorrosion, karbonatisering, sprickbildning, saltutslag, vittring och algpåväxt.

Innerseal bildar olösliga kristaller ett par centimeter ner i betongen och blir en integrerad del av underlaget. Skyddet är permanent och okänsligt för yttre påverkan som tex nötning och slag. Innerseal har också mycket goda förstärkande egenskaper i gammal och ny betong och bruksfog.

Läs mer om Controll Innerseal på företagets hemsida

Komsol AB
Hemsida: www.komsol.com

Komsol AB

Komsol AB är specialiserade på betongimpregnering (Innerseal) och hydrofobering (Topseal) för fuktskydd och vattentätning av konstruktioner i betong, tegel och puts. Vi säljer material och utför även behandlingar av fasader, garage, golv, källare, tak, balkonger, bassänger, industrigolv mfl. Fuktskydd, vattentätning, dammbindning, membranhärdare, kloridskydd, armeringsskydd, återstärkning och förstärkning (>30%) av betongytor är några av de egenskaper betongimpregnering ger.