Komsol AB > Controll Innerseal Plus

Controll Innerseal Plus

Controll® Innerseal Plus förstärker betongytor mot hårt slitage samt skyddar mot klorider och aggressiva vätskor. Skyddet är diffusionsöppet, långtidsverkande och syraresistent.

Innerseal Plus(+) är en kristalliserande ytskyddsimpregnering speciellt utvecklad för skydd och förstärkning av betong i utsatta miljöer. I samband med betongslipning används Innerseal Plus(+) som ytförstärkare och por-sprickfiller utan att påverka färg eller risk för vita utfällningar. En behandling ger en mycket slag- och reptålig yta. Innerseal Plus(+) kan även infärgas med Ameripolish färgsystem Color Juice 3D för att skapa en dekorativt skyddad betong.

Innerseal Plus(+) är baserad på högfiltrerade litiumsilikater med snabb reaktionstid (15-20 min). Ytan kan i normalfall tas i bruk redan efter 1 timme vilket minimerar ev. stillestånd i en verksamhet eller byggproduktion. Innerseal Plus(+) tränger djupt in i kapillärer, mikrosprickor och porer och bildar olösliga kristaller som blir en integrerad del av betongen. Kristallstrukturen stoppar transporten av vätskor men släpper igenom ånga (diffusion). Genom att skyddet är djupgående är det okänsligt för yttre påverkan som t.ex. nötning och slag.

Läs mer om Controll Innerseal Plus på företagets hemsida

Komsol AB
Hemsida: www.komsol.com

Komsol AB

Komsol AB är specialiserade på betongimpregnering (Innerseal) och hydrofobering (Topseal) för fuktskydd och vattentätning av konstruktioner i betong, tegel och puts. Vi säljer material och utför även behandlingar av fasader, garage, golv, källare, tak, balkonger, bassänger, industrigolv mfl. Fuktskydd, vattentätning, dammbindning, membranhärdare, kloridskydd, armeringsskydd, återstärkning och förstärkning (>30%) av betongytor är några av de egenskaper betongimpregnering ger.